Ramazan 2019 - 1440.h.g.

  • rasid orlovic
  • 02.06.2019
  • Komentara: 0
  • Vijesti,

Na kraju smo i ovog mjeseca ramazana, u kome su vjernici kroz ramazanske ibadete, odnos prema Bogu, sebi i drugima,  nastojali sebe mijenjati naboljei ovaj svijet učuniti boljim, svjesni ramazanskih fadileta i sa nadom u Božiju milost i oprost.

U institucionalnom pogledu aktivnosti koje je, u okviru ramazanskog programa, proveo Medžlis IZ-e Tešanj, može se reći da su najsadržajnije do sada, izdvajamo najznačajnije:  

U okviru prirema za doček ramazana:

Održane javne tribine „U susret ramazanu“ u džematima: - Dobropolje-Mekiš-08.03.2019. uvodničar – mr. Enver ef. Kurtić; Mračaj-Potočani – 15.03. – hafiz Ahmed ef. Bukvić prof.; Kraševo – 22.03.2019.-hafiz mr. Nermin ef. Ibrahimović; Oraš Planje – 29.03.2019. Ramo ef. Svrzo prof.; Bobare-Drinčići – 05.04.2019, hafiz mr. Almir ef. Hadžić; Karadaglije-Koprivci-Oruče – 12.04.2019., Elvedin ef. Aličić prof.; Jevadžije – 20.04.2019., Emir ef. Hodžić prof. i Bukva – 26.04.2019., Muris ef. Mahalbašić prof.

Piljužići održana„Večer Kur'ana“ 21.04.2018.u džamiji poslije akšam-namaza, učestvovali mladi hafizi učenici medresa: Abdullah Mrkonjić, Zejd Špiodić, Ahmed Hamidović, Abdullah Halilović, Afan Bukva i Hamdo Solo. Vaizi: Salih ef. Haušić  i glavni imam.

Jelah održana večer ilahija „U susret ramazanu“ u džamiji poslije akšam-namaza, u četvrtak, 25.04.2019.godine. Izvođači Hor „Elči Ibrahimpašine medrese “ iz Travnika. Prigodno obraćanje džematskog imama hafiza mr. Almir ef. Hadžića, glavnog imama i direktora medrese mr. Dževdet ef. Šošića. 

U toku ramazana

Teravih namaz: Organiziran na 66 punktova (38 džamija, 27 mesdžida i 1 porodična kuća) 20 rekata, po takvimu.  Angažovani učenici medresa i studenati FIN-a na ramazansku praksu po potrebama iz džemata. Gost hafiz Ismail Dogru iz Turske po rasporedu glavnog imama klanjao teravih namaz po džematima.

Mukabele: učene u svim džamijama,  hafiska mukabela u Čarši džamiji, poslije ikindije-namaza, učili: mr. Enver ef. Kurtić, hafiz Nermin ef. Ibrahimović, hafiz Ahmed ef. Bukvić, hafiz Ismail Dogru iz Turske, učenici medresa (priprema za polaganje hifza) Muhamed Mešić i Mustafa Sinanović. Sehurska mukabela u Čarši džamiji i Novi Miljanovci. Ženska mukabela u džematima Miljanovci, Novi Miljanovci, Piljužići i Hamzi-begovoj džamiji. Mukabela polaznika mektepske nastave u džematu Šije Gornje Polje.

Itikaf: Organiziran u Čarši džamiji, Jelahu, Novim Miljanovcima i Mračaj-Potočani – mutekifi džematski imami.

Rad sa ženama:  Zajedno sa 13. učenica III  razreda  medresa organizovani prigodni programe za žene po džematima. Organizovana predavanja za žene sa specijalizantima iz raznih oblasti (prof. Asmira Garić, prof. Enesa Bedaković i Džejlana Hasanović), a posebno sa doktoricama iz Doma zdravlja i to: mr. Emina Turalić, dr. Milada Ahmetagić, dr. Ena Bedak, dr. Amna Baraković, dr. Džana Kavazović i dr. Aida Mehić za koje su glavni imam i predsjednik IO u prostorijama Medžlisa upriličii prijem 31.05.2019.

Rad sa mladima – Mreža mladih: Mladi su u toku  ramazana organizirali druženja i iftare u džematima, a centralni veliki zajednički omladinski iftar održan je 31.05.2019.godine – 26. dan ramazana u dvorani Sportsko-rekreacionog centra u Tešnju na kome se prisutnoj omladini obratio profesor Mustafa Spahić "Mujki". 

Prigodni programi: Održana kraća predavanja u svim džamijama pred teravih-namaz – kratak i jasan nasihat: 17. noć ramazana – Lejletu-l-Bedr – na prigodan način obilježena u svim džematima, centralna manifestacija tradicionalno održana u džematu Vukovo – Mevlud propučili imami Medžlisa IZ-e Tešanj,  prigodno obraćanje održali džematski imam Mirnes ef. Alić i glavni imam koji je uručio vakufname vakufske direkcijer vakifima za uvakufljena novčana sredstva za ograđivanje vakufskog mezarja "Banovci". 
27. noć – Lejletu-l-Kadr – na prigodan način obilježena u svim džematima, a tradicionalno centralna manifestacija u Čarši-džamiji Tešanj i prigodan program na Trgu ispred Kahve – mreža mladih, hafiz iz Turske i Kadarska dova glavnog imama.

Posjete profesora odgojno-obrazovnih ustanova IZ-e u BiH džematima nakon iftara, po rasporedu glavnog imama i to: Rijaset – dr. Ekrem Tucaković – Jelah,  FIN-a Sarajevo – prof. dr. Zuhdija Hasanović – Čarši-džamija, IPF Zenica:  hafiz dr. Halil Mehtić – Raduša, dr. Zuhdija Adilović – Karadaglije-Koprivci-Oruče, dr. Šefik Kurdić – Novi Miljanovci,

IPF Bihać: dr. Fuad Sedić – Hamzibegova džamija, dr. Muharem Štulanović – Džemilić Planje, dr. Izet Terzić – Trepče i Hasan ef. Makić – Piljužići, Gazi Husrev-begova medresa Sarajevo: Dževad Pleh – Bobare-Drinčići, Salih Haušić – Miljanovci, Merzuk Đulan – mesdžid Miljanovci; Behram-begova medresa Tuzla: dr. Mensur Husić – Dolac-Kotlanice, Dino Ćorović – Ljetinić i Asmir Durić – Kalošević, Elči Ibrahim-pašina medresa Travnik: mr. Kemal Avdagić – Oraš Planje, Kemal Pandža – Kraševo, Benjamin Malanović – Šije, medresa Osman ef. Redžović Veliko Čajni kod Visokog: hafiz Zijad Dervić – Mrkotić-Putešić, Emir Uzunalić – Jablanica, hafiz Benis Topalović – Dibekhana i Emir Salić – Vukovo, Karađoz-begova medresa Mostar – mr. Suad Mujakić -  Lepenica. 

Noćni namazi u zadnjih 10 dana Ramazana klanjani u džematim: Čarši-džamija, Dibekhana,Hamzibegova, Novi Miljanovci,Miljanovci, Mračaj-Potočani, Bobare-Drinčići , Ljetinić i Jelah,

u neparnim noćima zadnjih 10 dana u džematima: Harman, Šije Gornje Polje, Jablanica, Kalošević, Medakovo, Oraš Planje i Džemilić Planje,

za 27. noć ramazana u džematima: Raduša, Mrkotić-Putešić, Novo Selo, Trepče, Vukovo, Dobropolje-Mekiš, Čaglići, Šije, Trepče, Jevadžije i Tešanjka.  

Mediji: Emitovan ramazanski program u svim lokalnim medijima: kablovska TV „Smart“, NTV “AMNA“ ,  radio Tešanj i ZOSS radio, a na TV „Smart“ emotovani i prilozi o svim džematima koje su predstavili imami.

Iftari: organizovani u atriju medžlisa IZ-e: za profesore medresa 10.05.2019. – 5. dan ramazana, za imame i članove IO 13. 05. 2019. – 8. dan ramazana, za zaposlene, poslije seminara – 28.05.2019. – 23.dan ramazana. -  u džematima organizirani zajedničke iftari za džematlije: Novi MIljanovci, Medakovo, Jelah 20.05.2019.  na kome je glavni imam uručio vakufnamu vakifima hadži Ahmetu Hujduru i njegovoj supruzi hadži Zahiri za uvakufljena sredstva za kupovinu zemljišta za potrebe džamije Jelah, Šije – 26.05.2019. zajednički 6. tradicionalni iftar za 1200 džematlija u organizaciji džemata Šije, Šije Donje Polje, Šije Gornje Polje, MZ Šije i udruženja građana „Ponikva“ Šije,  Omladinski iftari u većini džemata i za polaznika mektebske nastave u džematu Ljetinić.

Iftar Muftije zeničkog u zenici za privrednike u Zenici kome su prisustvovali glavni imam, predsjendik i privrednici itz Tešnja.  Na poziv Ureda za Zekat održan iftar za privrednike i rukovodstva Medžlisa IZ-e: Tešanj, Teslić, Doboj, Maglaj, Žepče i Zavidovići 22.05.20198. godine u restoranu „UKUS“ Tešanj, kome je prisustvovao šef ureda Vehid ef. Arnaut, muftija zenički hafiz doc. dr. Mevludin ef. Dizdarević, savjetnik reisu-l-uleme doc. dr. Ejub ef. Dautović glavni imami i jedan broj pozvanih privrednika, a istog dana delegacija je posjetila porodice ugrožene od poplava.

Pomoć socijalo ugroženim - podijeljeno 110 porodičnih paketa socijalno ugroženim porodicama. 

U džematu Šije 26.05.2019.g., prije zajedničkog iftara upriličeno je službeno uručenje ključeva novoizgrađene kuće Sejdinović Refiji koju su zajednički izgradili džemati Šije, Šije Gornje POlje i Šije Donje POlje, MZ Šije i udruženje građana "Ponikva" Šije. Klučeve kuće Refiji je uručio glavni imam Medžlisa IZ-e Tešanj mr. Fuad ef .Omertašić. Ovo je 8. kuća koju su potrebnim džematlijama u šijama izgradili navedeni subjekti. . 

Hatma dove polaznika mektepske nastave - kako je ovogodišnji ramazan nastao na kraju mektepske godine u nekoliko džemata (Trepče, Jelah, Šije, Kraševo, Bukva, Šije Donje Polje, Šije Gornje polje, Novo Selo, Vaukovo, Doborpolje-Mekiš i Ljetinić)  održane su hatma dove-polaznikja mektepske nastave, a u džematu Jelah 15. 05.2019. godine održane i hatma-dove za 15 odraslih polaznika škole Kur'ana koji su uspješno proučili 1. hatmu. Ovim hatmama je prisustvovao glavni imam i uručio svjedodžbe o završenoj hatmi polaznicima mektepke nastave i odraslim polaznicima u jelahu, pri tome se prigodno obrativši prisutnima.