Šije - Završeno asfaltiranje puta preko novokupljenog zemljišta iznad džamije čime je izvršeno izmještanje puta iz harema džamije - 23.03.2021.

  • rasid orlovic
  • 29.03.2021
  • Komentara: 0
  • Vijesti,

Šije - Završeno asfaltiranje puta preko novokupljenog zemljišta iznad džamije čime je izvršeno izmještanje puta iz harema džamije u utorak, 23. 03. 2021. godine – Džematski odbor je na svojoj redovnoj sjednici održanoj  24.12.2020. godine pokrenuo inicijativu koja je prihvaćena na sjednici Skupštine džemata 08.01.2021.godine da se izvrši izmještanje puta iz harema džamije i da se od Senada Sadikovića kupi dio parcele iznad džamije u vakuf džamije džemata Šije, a radi prosijecanja novog puta i izmještanja puta iz harema džamije, nakon čega su prikupljena sredstva i kupljeno zemljište peko koga je trasiran novi put  koji je 23.marta 2021. godine asfaltiran, čime je izvršeno izmještanje puta iz harema džamije tako da će se taj dio harema ubuduće  moći koristiti kao parking.