Ramazan 2022-1443h.g.

  • rasid orlovic
  • 01.05.2022
  • Komentara: 0
  • Vijesti,

Elhamdulillah, protiče još jedan ramazan sa brojnim uspješnim aktivnostima  na području Medžlisa IZ-e Tešanj: 

Post  - prema kalendaru Rijaseta IZ-e u BiH prvi dan ramazana 2022.-1443.h.g. bio je subotu, 2. aprila 2002. godine - vrijeme posta trajalo je od 4,40 ujutro do 19,23 sati na području Medžlisa IZ-e Tešanj. Zadnji dan posta je u nedjelju, 1. maja 2022. godine, a vrijeme posta je od 3,35 do 19,59 sati. 

Teravih namaz - klanjao se sa 20 rekata po takvimu, na 65 punktova, 38 džamija, 26 mesdžida i jednoj porodičnoj kući. Teravih namaz su klanjali 32 dekretirana imama, 2 honorarna imama, 5 penzionisanih imama, 11 učenika  medresa, 4 studenata, 7 svršenika medresa, 6 teravih imama  i 2 vjeroučitelja. U hamzibegovoj džamiji teravih namaz klnajali džuzom imam hafiz Ahmed ef. Bukvić i učenik medrese hafiz Mustafa Sinanović. Tokom ramazana džemate je posjećivao i teravih namaz klanajo hafiz iz Turske Abdulgani Coban. 

Mukabele - u toku ovogodišnjeg ramazana učena je 41 mukabela, ukupno je mukabelu učilo 435 učača što je za 60 više nego prošle godine. Pored 35 muških ili mješovitih mukabela učena je jedna hafiska, 4 ženske i jedna mektepska mukabela. Hafiska mukabela je učena u Čarši- džamiji  u Tešnju,a učilo ju je 9 učača: Enver ef. Kurtić, hfz. Ahmed ef. Bukvić, hfz. Nermin ef. Ibrahimović, hfz. Anes ef. Mulić, hfz. Mustafa Sinanović, hfz. Nail Salkanović, hfz. Ahmed Delić, Muhamed Mešić i hfz. Abdulgani Coban iz Turske. Ženske mukabele su učene u Hamzibegovoj džamiji, Piljužićima, Miljanovcima i Novim MIljanovcima. Mektepska mukabela je učena u džematu Jevadžije. Po broju učača najbrojnija je bila ženska mukabela u džematu  Piljužići koju je učilo 30 žena. 

Iftari  - organizirani u velikom broju džemata kao javni iftari sa pozivom svim koji žele. Izdvajamo: Tradicionalni iftar Medžlisa IZ-e Tešanj za profesore odgojno obrazovnih ustanova IZ-e u BiH - U džematu Šije -05.04.2022. , Kalošević -10.04.2022., iftar Medžlisa IZ-e Tešanj za koordinatorice Odjela za brak i porodicu i zaposlenice obdaništa "Revda" - 11.04.2022., iftar u Kutahya džamiji za 88 jetima u saradnji sa MFS "EMMAUS" - 15.04.2022., iftar Medžlisa IZ-e Tešnaj za rukovodioce Uprave za vjerske poslove Rijaseta IZ-e u BiH - 16.04.2022.,  u džematu Lepenica - 17.04.2022.,  Novi Miljanovci u mesdžidu Gobelja -18.04.2022. i u džamiji 23.04.2022., iftar Ilmijje BiH u restoranu Kahva u Tešnju za imame pripadnike Armije R BiH sa područja muftiluka zeničkog,  zajednički iftar Općine Tešanj i općine Kutahya  u  Tešnju na koji su ispred Medžlisa pozvani: i zaposleni u Medžlisu, imami  i predsjendici džematskih odbora, članovi IO i građevinskog odbora za izgradnju Kutahya džamije 21.04.2022., iftar u džematu Raduša 24.04.2022., u džeamtu  Miljanovci za 27. noć tj. 27.04.2022. i  omladinski iftar u džematu Piljužići sa vatrometom takođe za 27 noć.   

Ramazanska predavanja - pored kraćih pradavanja imama u džamijama pred teravih namaz, glavni imam je na teravih namazu posjetio džemate i prigodno se obratio prisutnim džematlijama, a nakon iftara profesori odgojno-obrazovnih ustanova su posjetili džemate i pred teravih namaz se prigodno obratili džematlijama i to:   Muftija zenički hfz. dr. Mevludin-ef. Dizdarević – Dibekhana-džamija, u pratnji glavnog imama mr. Fuad ef. Omerbašića, predsjednika medžlisa Zehrudina Kruške, i rukovodioca Službe za vjerske poslove i obrazovanje u Muftijstvu zeničkom Edin-ef. Kavazovića. Islamski pedagoški fakultet Bihać dr. Fuad Sedić – Miljanovci. Gazi Husrev-begova medresa Sarajevo: Dževad Pleh prof. – Bobare-Drinčići, Salih Haušić – Jablanica, Merzuk Đulan – Džemilić Planje i hafiz Nedžad Ćeman – Mrkotić-Putešić. Behram-begova medresa Tuzla: Mehmedalija Čandić – Piljužići, Idriz Memić – Kalošević, hafiz Mirnes Spahić – Dobropolje-Mekiš  i Halil Mehamović – Dolac-Kotlanice. Elči Ibrahim-pašina Medresa Travnik: Ahmed Omerdić – Šije; Husein Tutić – Novo Selo i  Abullatif Muhamed –Kraševo. Medresa „Osman ef. Redžović“  Veliko Čajno kod Visokog – Dženan Handžić direktor – Novi Miljanovci, hfz. Zijad Dervić – Vukovo,  Emir Uzunalić – Medakovo i hfz. Nijaz Aganhodžić – Karadaglije-Koprivci-Oruče.Medresa “Džemaludin-ef. Čaušević“ Cazin – Zuhdija Handanović direktor – Jelah, Munir Makić – Oraš Planje, hafiz dr. Rifat Šahinović – Lepenica. Medresa „Ibrahim-ef. Maglajlić“ Banja Luka – Muris Spahić direktor – Bukva. Karađoz-begova medresa Mostar – mr. Suad Mujakić – Ljetinić, te Ishak Sedić iz Bihaća u džematu Raduša. 

Nakon iftara rukovodioce Uprave za vjerske poslove su takođe posjetil idže,mate i obratili se džematlijama i to: Direktor Uprave Ismeil-ef. Smajlović džemat Trepče sa glavnim imamom, šef Odjela za mekteb i mlade dr. Enes Svraka džemat Karadaglije-Koprvci – Oruče sa predsjednikom IO Zehrudinom Kruškom i Bahrudin Čolo sekretar i stručni suradnik džemat Mračaj-Potočani.  

Prigodni programi: 

Jelah;12.04.2022.  teravih namaz i uručenje vakufnama i zahvalnica – Teravih namaz klanjao hafiz iz Turske, a prigdno se obratio glavni imam, nakon čega su uručene vakufname vakifima: Hujdur A. Muhamed, Hujdur-Hrvić A. Merita, Hujdur A. Ahmed i Krdžalić (Hazima) Ismet i pokloni Senad Subašić  i Braća Karabegović. 

Obilježen Dan Armije RBiH 15.04.2022. – u svim džematima učenjem sure Jasin pred džumu, jedinstvenom hutbom i na drugi prigodan način. 

Vukovo – 17.04.2022. centralna manifestacija Medžlisa u povodu mubarek noći Lejletu-l-Bedr na kojoj je proučen tradicionalni mevlud uz obraćanje džamatskog imama i glavnog imama, nakog koga je pedsjednik IO Medžlisa imamu džamata Mirnes-ef. Aliću uručio poklon, Kur'an s prevodom i posvetom.

Novi Miljanovci – Iftar i uručenje vakufnama vakifima u mesdžidu Gobelja – svake godine od otvorenje mesdžida 2011. džematlije priređuju iftar u ovom mesdžidu. Ove godine je nakon iftara i obraćanja glavnog imama, upriličena svečana dodjela vakufnama za 22 vakifa koji su svoja novčana sredstva uvakufili za izgradnju ovog mesdžida i to: Kruško hadži Muharem, Durak A. Muhamed, Durak Hamid, Durak M. Muhamed Nusmir i Semir, Durak M. Suvad-Sutko, Durak Ziba, Durak Mušir-Mesud, Mujkić Omer, Hodžić Meho, Hodžić M. Fahrudin, Hodžić Šaban i Naza, Hodžić Fadič, Husibegović Fehim, Pazara Hasan, Mujčinović Hasan, Omerbašić H. Hasan-Hasko, Omerbašić H. Hasan-Hasko za oca Hasana, TRANS KOP d.o.o. Tešanj, Klešić Kasim i Dževad, Durak Bajro i Zijad, Durak M. Mustafa, Hadžan Esad. Akšam Namaz klanjao je hafiz Nermin ef. Ibrahimović, raniji imam ovog džemata,  a teravih-namaz hafiz iz Turske.

Čarši-džamija, 21.04. 2022. Muftija zenički  na hafiskoj bukabeli i tom prilikom se obratio učačima mukabele i prisutnim džematlijama, čestitajući učačima i  izražavajući svoje zadovoljstvo kvalitetom učenja mukabele. 

Novi Miljanovci –23.04.2022. -  iftar, otvorena izložba i uručena priznananja – u džamiji  upriličentradicionalni džematski iftar, otvaranje izložbe „50 godina džemata  Novi Miljanovci“ autora Rašida Orlovića i uručena priznanja zaslužnima. Izložbu je otvorio glavni imam mr. Fuad ef. Omerbašić, ističući da je ovo prva izložba o jednom džematu ne samo na tešanjskom nego i na širem području u kojoj je prikazana historija organiziranog nastanka i razvoja džemata Novi Miljanovci,  te naglasio da je program obilježavanja jubileja 50 godina džemata pohvalio i reisu-l-ulema IZ-e u BiH dr. Husein ef. Kavazović. Izložbu je predstavio njen autor Rašid Orlović, navodeći: „Izložbu priređuje džemat Novi Miljanovci u povodu jubileja 50 godina džemata i to u džamiji džemata, izložba je postavljena na 19 panoa nakojiam je prikazano 9 tematskih cjelina. Na početku svake cjeline naveden je njen naslov, a u uvodu potrebna pojašnjena i prikaz stanja u džematu Miljanovci do osnivanja ovog džemata tj. do 1972.godine. Izložba započinje prvom cjelinom sa prikazom džemata Novi Miljanovci u 2022.godini (…) , druga cjelina je džemat Miljanovci do 1972. godine (…) , treća cjelina je  nastanak i razvoj džemata 1972-2022. godina (…) , četvrta cjelina su imami (…), peta cjelina je odgoj i obrazovanje (…) , šesta cjelina  je vakuf (…) , sedma cjelina su ibadeti (…), osma cjelina su javne manifestacije (…)  i deveta cjelina je Ramazan (…).   Pri postavlajnju ove izložbe naši cijevi su blli:  -  da mi kao sadašnja generacija u džematu damo svoj doprinos  u radu i afirmaciji džemata, -  da ukažemo na ranije generacije i nosioce institucionalnog nastanka i razvoja džemata koji su već dali svoj doprinos i očuvamo ih od zaborava, (na panoima navedeno preko 700 imena), -  da ukažemo na uvjete i okolnosti u kojima je nastao i razvijao se džemat, (dvije državne zajednice sa dva različita politička uređenja i težak ratni period), -  da stavimo na uvid javnosti dokumentaciju koja govori o nastanku i razvoju džemata, - te poseban cilj  da ukažemo budućim generacijama na njihovu obavezu da daju svoj doprinos u daljnjem razvoju i afirmaciji džemata, kao i  na put kojim to mogu postiću, uz Božiju pomoć,  stalnim učenjem, trudom i zalaganjem, CIJELI ŽIVOT, uskom saradnjom i zajedničkim naporima svih, imajući pri tome uvijek na umu kako smo svi mi u službi istog naroda, istog džemata, iste zajednice  i iste misije.“

Nakon otvaranja izložbe najzaslužnijim za osnivanje i razvoj džemata imam džemata Bersad-ef. Kozlić prof. i predsjednik džematskog odbora Zehrudin Kruško su uručili priznanja:  rahmetli Omerbašić h. Rašid ef., preuzeo sin Enes,  hafiz Nijaz ef. Malagić, hafiz mr. Nermin ef. Ibrahimović, prof. Bersad ef. Kozlić, mr. Fuad ef. Omerbašić, rahmetli h. Bego Jacić preuzeo Razim Kruško, rahmetli h. Muharem Kruško preuzeo sin Zehrudin, rahmetli h. Adem Jacić preuzeo sin Besim,, rahmetli h. Smajo Hadžan preuzeo sin Arif, rahmetli h. Himzo Smajić preuzeo unuk Hamza, te Razim Kruško i Hodžić Šerif. 

Na kraju je čestitku uputio Općinski načelnik mr. Suad Huskić izražavajući zadovoljstvo što na području općine postoje ovakvi džemati.
Čarši džamija - 27.04.2022. centralna manifestacija Medžlisa u povodu mubarek noći Lejletu-l-Kadr poslije teravih namaza Mevlud proučili učenici OŠ Huso Hodžić iz Tešnja, na čemu su im čestitke uputili i prisutnim džematlijama se progodno o bratili džematski imam mr. Enver ef. Kurtič  i glavni imam Medžlisa IZ-e Tešanj mr. Fuad ef. Omerbašić. Nakon čega je program nastavljen na Trgu Gafi-Ferhad-bega uz učešće Hora Medžlisa IZ-e Tešanj gdje je na kraju Kadarsku dovu proučio glavni imam. 
Itikaf - i ovog ramazana organiziran u pet džamija: Čarši-džamija mutekif imam mr. Enver ef. Kurtić, Harman-džamija - mutekif imama Amar ef. Bedaković,  Jelah - mutekif imam hafiz mr. Almir ef. Hadžić, Mračaj-Potočani - mutekif imam Murisef. Braćkan i Novi Miljanovci - mutekif imam Bersad ef. Kozlić prof., 

Noćni namaz - organiziran u zadnjoj trećini ramazana u nekoliko džemata - Dibekhana-džamija, Jelah, Miljanovci, Novi Miljanovci, ...

Programi za žene organizirani putem Odjela za brak i porodicu - i ovog ramazana tematska predavanja za žene održale su doktorice iz Opće Bolnice i Doma zdravlja Tešanj i to poslije podne namaza u džematima uz prethodnu najvu i obraćanje džematskih kordinatorica i koordinatorice Medžlisa IZ-e Tešanj mr. Džejlane Hasanović i to u slijedećim džematima: Kalošević 03.04. 2022. mr. sci Emine Turalić, Jelah 09.04.2022. dr.Milade Ahmetagić – Artuković i istog dana u džematu Šije Dana i Zerina Halilović, u Hamzibegovoj džamiji 10.04.2022. dr.Milada Ahmetagić - Artuković, Lepenica 16.04.2022. dr. Džane Kavazović, Piljužići 17.04.2022. dr. Džane Kavazović, Šije Donje Polje 23.04.2022. dr.Milada Ahmetagić - Artuković, Jablanica 24.04.2022. dr.Milada Ahmetagić – Artuković kojim je završen ramazanski ciklusa predavanja za žene. I ovom prilikom se zahvaljujemo navedenim doktoricama i njihovim ustanovama.