Džemat Bukva

  • rasid orlovic
  • 21.12.2012
  • Komentara: 0
  • Bukva,

O DŽEMATU

Ovaj džemat je smješten 2 km sjevero-istočno od Tešnja. Džemat ima oko 350 domaćinstava. Džematu pripadaju naselja Bukva, Čifluk, Logobare i Marin Han. Stara džamija, sagrađena u doba osmanske vladavine, bila je zidana od kamena, imala je drvenu munaru i bila je pokrivena šindrom. Na džamiji je 1906. godine zamijenjen krov i pokrivena je crijepom. Godine 1965. godine džamija je renovirana i drvena munara zamjenjena je zidanom.  Godine 1983. godine džematlije su odlučile srušiti staru, a džamiju i  na njenim temeljima sagraditi novu. Džamija je svečano otvorena 1986. godine. Tokom agresije 1992-1995. džamija je pretrpjela manja oštećenja, pa je obnovljena 1997. godine. Uovom džematu u periodu 1996-2009. godina sagrađena je i veleljepna potkupolna džamija, koja se zvanično naziva Kutahya džamija ili Plava džamija. U naselju Čifluk 1988. godine sagrađen je mesdžid, koji je obnovljen 2008. godine. U mesdžidu se obavlja teravih-namaz i izvodi se mektebska nastava dva dana u sedmici. U naselju Logobare 1995. godine sagrađen je mesdžid u čijem prizemlju je smještena gasulhana i mektebska učionica. U mesdžidu se obavlja teravih-namaz i izvodi se mektebska nastava dva dana u sedmici.

U džematu su imamsku dužnost obavljali: Salih ef. Bukvić,  Rešid ef. Handžić,  Ibro ef. Bukvić,  Ibro ef.  Bukvić, Bego ef. Hadžić, Besim ef. Bedaković, hfz. Ahmed ef. Adilović, Šaban ef. Muhović i Ibrahim ef. Okanović. Vakufsku imovinu pored navedenih vjerskih objekata čini i 25 vakufskih parcela ukupne površine 41.363 m2. Najznačajniji vakifi džemata su: hadži Hamid Bukvić, Mujo Prnjavorac, Mustafa Kotorić, Adem Kotorić, Bejto Subašić, Ishak Jabandžić, Mehmed Navrboc i dr..

U džamiji se obavlja  pet dnevnih namaza, džuma-namaz i bajrami. Mektebska nastave se izvodi 4 dana u sedmici, dva dana u džamiji Bukva, dva dana u mesdžidu Čifluk. Mektebska nastava se izvodi i dva dana u  Plavoj džamiji i dva dana u mesdžidu Logobare.

DŽEMATSKI ODBOR

Predsjednik:  Ishak Jabandžić 

Članovi: Ibrahim ef. Okanović, imam u džematu, Enver Subašić, Adem Subašić, Admir Ljevaković, Adem Alić i Enver Kotorić.