Uručeni certifikati imamima - 06.04.2021.

  • rasid orlovic
  • 09.04.2021
  • Komentara: 0
  • Vijesti,

U utorak, 06.04.2021.godine u atriju Medžlisa IZ-e u Tešnju, nakon zadnjeg održanog časa, 35-torici  imama uručeni su certifikati o uspješno završenom prvom stepenu kursa osmanskog turskog jezika i arebice (bez polaganja ispita).

Kurs su organizirali Medžlıs IZ-e Tešanj i  Fondacija Hayrat vakuf – Hayrat Vakfi Bosna Hersek u atriju Medžlisa IZ-e Tešanj u periodu od 09.03.2021. do 06. 04. 2021.

Kurs je vodio direktor Fondacije Ali Bellikli.

Na početku kursa svim imamima polaznicima kursa uručeni su priručnici: Osmanli Türkçesi Elifbasi  (Matbu Hatti) i Priručnik za arebicu koji je priredio Metin UÇAR.   

Prije uručenja certifikata imamima su se obratili glavni imam Medžlisa IZ-e Tešanj mr. Fuad ef. Omerbašić i direktor  Fondacija Hayrat vakuf u Turskoj Ahmed Husrev Adiloglu.

Kako reče direktor  u svom obraćanju „U ranijem  periodu, muslimani u Bosni  i Turskoj su poznavali isti jezik (osmanski) i isto pismo (arebica). “  

Kurs je proveden u okviru projekta „Dodatnog institucionalnog odgoja i edukacije“ koji je Medžlis IZ-e Tešanj pokrenuo 2015., a  kojim su obuhvaćeni imami, vjeroučitelji, odrasli, žene i omladina. Ovo se u Tešnju ne smatra novim projektom jer su i u ranijem periodu na ovom prostoru provedeni brojni projekti dodatnog institucionalnog odgoja i edukacije od kojih je, uz ovu temu, navodimo dva. 

   Kurs „tečaj“ za sibjan muallimesa područja Kotarsko vakufsko-mearifskog povjerenstva Tešanj (Tešanj, Teslić  i Doboj) održan u periodu od 17.10.1913.godine zaključno sa 26. 01. 1914. godine

Kurs je proveden po nalogu (okružnici) Vakufsko-mearifskog saborskog odbra u Sarajevu broj: 12.337/913 od 09.09.1913.g. u cilju „osposobljavanja ovih muallima za predavanje po novom usulu“, a u sklopu reforme muslimanskih autonomnih zavoda nakon održane prve dvije islamske prosvjetne ankete  u Sarajevu (više o ovim anketama vidi u „Islamka misao“ broj 83 iz 1985. godine str. 21-17, i broj: 85-86. iz 1986. godine str. 20-23., autora Mensura Brdara).

Za ovaj kurs KVMP (kotarsko vakufsko-merifsko povjerenstvo) u Tešnju uputilo je poziv svim sibjan muallimima iz kotara Tešanj, na koji se prijavilo 37, od kojih za 4 nije bio nužan kurs, dok su četvorica bili ezberlemami–( imami koji uče djecu napamet).

Prvi i glavni predavač bio je H. Osman ef. Morankić, tadašnji I muallim i upravnik muške mektebi ibtidaijje  u Tešnju, a drugi  je bio Omer ef. Huskić, prvi muallim i upravnik muške mektebi ibtidaijje u Doboju.

Ispit sibjan muallima koji su pohađali ovaj „tečaj“ održan je u ponedjeljak 26. januara 1914. godine. (iz arhive Medžlisa IZ-e Tešanj-KVMP – KVMP u Tešnju broj: 615/13 od 10.10.1913; 36/914 od 24. 01. 1914., 42/914 od 27.01. i 22.04. 1914., SVMP u Sarajevu broj: 2160 ex. 914 od 03.03.1914..). 

Kurs „tečaj“ za imame matičare

Uredbom o vođenju matica rođenih, venčanih i umrlih muslimana u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca koju je propisao Ministar vera u Beogradu (Uredba V.M.Br. 6631. od 5. 12.1927.), kao i Pravilnikom za izvršenje ove uredbe pod istim brojem i datumom[1]  i njegovim izmjenama i dopunama od 01.05.1928.,[2]  propisuje se novi ustroj Imamata (džemata) sa najmanje 300 muslimanskih domaćinstava kao neophodan uvjet za vođenje matica muslimana i dodjele skuparinskog doplatka.

  Posebnu poteškoću u provođenju ove Uredbe predstavljala je neadekvatna naobrazba većine imama (jedni su zbog teškog matarijalnog stanja napuštali tu službu i bavili se drugim poslovima, drugi nisu imali odgovarajuću stručnu spremu), pa je bilo neophodno organizirati njihovu dodatnu obuku za vođenje ovih poslova.

  Ove tečajeve osnivali su i provodili šerijatski sudovi po okružnici Reisu-l-uleme od 29.02.1928.godine, a na molbu nadležnih vakufsko-merifskih povjerenstava kako je to od njih tražio reisu-l-ulema okružnicom broj 1304/1927 od 12. marta 1928.godine u kojoj se navodi: „ (...) Ni jedan imam neće dobiti ured za vođenje matica: rođenih, vjenčanih i umrlih muslimana kao ni domovnica, koji ne dokaže pismenim dokumentom da je polučio stručnu naobrazbu propisanu Uredbom Ulema-medžlisa od 12. juna 1927. odnosno 1. juna 927. broj: 304, te Obrazloženjem od 17. augusta 1927. (...)[3].

  U pismu reisu-l-uleme broj 415/1928 od 06. 04. 1928. godine upućenom Ministarstvu vjera (Musl. odelenje) u Beogradu pod nazivom „Odštampanje knjiga za vođenje matica rođenih, vjenčanih i umrlih muslimana“, pored poteškoća s kojima se susreće IVZ u provođenju Uredbe navodi se: „ (…) Sa velikim naporom ipak je uspjelo osnovati nekoliko tečajeva za stručnu naobrazbu vjerskih službenika i ti su tečajevi već do sada pokazali lijepe rezultate. To nisu analfabetski tečajevi, nego su osim pismenosti podučavani i obrađivani neki predmeti koji zasijecaju opću naobrazbu vjerskih službenika. (...) Dosadašnji rezultat je ovo: u Travniku je osnovan tečaj na vrijeme i svršilo je 19. vjerskih službenika (...) u Tešnju je osnovan tečaj na vrijeme i svršilo je 21. vjerski službenik. (...)“

  Na kraju tečaja trebalo je polagati ispit pred ispitnim povjerenstvom na čijem čelu je bio šerijatski sudija. Imami koji su imali odgovarajuće dekrete i svjedodžbe o stručnoj spremi oslobođeni su od polaganja ispita iz vjerskih predmeta o čemu je odgovarajuće uvjerenje putem muftijstva dostavljao reisu-l-ulema, a za područje Tešnja u raspoloživoj dokumentaciji pronašli smo da su od tih ispita oslobođeni: Adem Skulić, Salih Ljevak, Hakija Korajlić, Rešid Handžić, Hasan Ćatić, Muharem Mujkić, Arif Omerbašić, Ahmet Hodžić, Ahmet Mulalić i Redžep  Aličić. Ali su i ovi imami kao i svi drugi bili obavezni polagati pismeni i usmeni ispit  iz „svjetskih predmeta“  propisanih okružnicom Ulema-medžlisa za BiH od 16. 01.1928.  broj: 1367/27 i to pred ispitnim povjerenstvom koje su sačinjavali; šerijstki sudija i članovi vakufsko-mearifskog povjerenstva.

U Tešnju su ovi ispiti polagani pred šerijatskim sudijom Ali Riza ef. Dizdarevićem i članovima vakufsko-mearifskog povjerenstva: Ibrahim Đonlagić – predsjednik, Ademaga Mešić, Smajlaga Galijašević, Abdulah ef. Brka i Redžo Kurtić – članovi. U nama dostupnoj dokumentaciji pronašli smo zapisnike o polaganju ovih ispita u vakufsko-mearifskom povjerenstvu u Tešnju i to u periodu od 06.07. 1928. zaključno sa 10.08. 1928. 

Nakon polaganja ispita svim kandidatima koji su ispit uspješno položili izdavana je odgovarajuća pismena Svjedodžba o sposobnosti za vođenje matica muslimana.

U Tešnju je 21 imam uspješno položio ispit, od kojih je odgovarajućim aktima reisu-l-uleme, nakon formiranja imamata i vraćanja dobojskog područja u sastav KVMP Tešanj, za imame matičare postavljeno 6 imama matičara u 6 imamata: Admed ef. Mulalić – imamat Tešanj, Salih ef. Ljevak – Trepče, Adem ef. Salkičević – Teslić, Arif ef. Omerbašić – Miljanovci, Redžep ef. Aličić – Lepenica i Salih ef. Salihbašić – Doboj.

 [1]Službene novine KSHS; broj: 14-II/1928. 20.01.1928.

[2] Adnan Jahić, Islamska zajednica u BiH za vrijeme monarhističke Jugoslavije (1918-1941), Zagreb, 2010. str. 309.

[3]Arhiva Medžlisa IZ-e Tešanj, broj: 98/28, 20.03.1928.