Tešanjske mukabele - ramazan 2021.-1442-h.g.

Tokom ovogodišnjeg ramazana (2021 - 1442.h.g.) u organizaciji Medžlisa IZ-e Tešanj u 34 džemata uči se 41 mukabela koj uči 375 učača, od toga jedna hafiska, četiri ženske,  jedna dječija, 1 sehurska, 25 podnevskih i 9 ikindijskih.

Centralna mukabela je tradicionalna hafiska mukabela koja se uči poslije ikindije namaza u Gazi Ferhad-begovoj (Čarši) džamiji u Tešnju. 

Ove godine uče je: mr. Enver ef. Kurtić, hfz. Almir ef. Salkanović, hfz. Emir Ćemen, hfz. Ahmed ef. Bukvić, hfz. Selim iz Turske, hfz Nermin ef. Ibrahimović, hfz. Anes ef. Mulić, hfz Mustafa Sinanović, hfz. Eldar ef. Ćatibušić, Mustafa Sprečak i Muhamed Mešić studenti FIN-a koji se spremaju za polaganje hifza.   

Prva od ovih ženskih mukabela uvedena je u džematu Miljanovci 1999. godine, a uveo ju je tadašnji imam Senad ef. Ćeman (danas prof. na IPF u Sarajevu). Ova mukabela nema stalnog vođu, a kroz nju je prošla i prva hafiza ovog džemata Hidajeta Omerbašić (hafiza od 2007.) danas udata Mahalbašić poznata kao istaknuti vaiz i majka 7 djece. Ove godine uče je: Hasak Fatima, Smajić Hajra, Delić Sumeja, Ćeman Rasiha, Alić Alija, Smajić hadži Hajra, Hasak Šejma, Ćeman Dženeta, Ćeman Aiša, Ahmić Edina, Ahmić Nermina, Klepić Sajda, Kruško Emira, Aljić Naza, Aljić Šeherzada, Omerbašić Saliha i Alić Rajfa.

Sedam godina kasnije (2006.)  uspostavljena je i druga ženska mukabela u susjednom džematu Novi Miljanovci, za čije uvođenje velike zasluge pripadaju rahmetli hadži Muharemu Kruški (poznatom graditelju munara u BiH)  čiji je poziv da vodi žensku mukabelu prihvatila Mejra Orlović r. Ćeman (svršenica GHM) koja od tada u kontinuitetu vodi mukabelu u ovom džematu. Kroz ovu mukabelu prošle su i prve dvije hafize ovog džemata Alena Brković udata Pezer (hafiza od 2011.) i Amina Orlović (hafiza od 2015.) danas obadvije u Njemačkoj – Alena sa suprugom i sinom, a Amina na masteru Ludvig univerziteta u Minhenu.  Amina je kćerka Mejrina i prošlog ramazana je vodila ovu mukabelu umjesto majke. Ovog ramazana mukabelu uče: Orlović Mejra, Mujkanović Senija, Kruško Alija, Brković Vasva, Mujkanović Mirsada, Mujkanović Medina, Kozlić Eldina,  Kruško Senada, Bašić Jasmina, Pazara Mirnesa, Kruško Sumeja,  Mujkanović Sumeja i Okić Ćamila.

Ženska mukabela u džematu Piljužići (takođe susjedni džemat džematu Miljanovci)  uvedena je 2012. godine i učena je u mesdžidu. Osnovala ju je i tada vodila  Nisveta Mudrov (svršenica GHM i Pedgoškog fakulteta). Sada se mukabela uči u džamiji, a vodi je supruga džematskog imama Asmira Garić (svršenica medrese u Tuzli i IPF  u Zenici  i predsjednica Odjela za brak i porodicu Medžlisa IZ-e Tešanj). Ove godine mukabelu uče:  Garić Asmira, Hajrić Hazba, Hajrić Melisa, Starčević Enisa, Isić Mirheta,  Isić Sehida, Talo Zahida, Garić Hajra, Isić Amra, Hujdur Amela, Starčević Azra i Šaćirović Mirnesa.

   Ženska mukabela u Hamzibegovoj džamiji uvedena je 2013. godine dolaskom hafiza Ahmeda ef. Bukvića za imama ove džamije, a vodi je njegova supruga Mubera Džananović  (svršenica GHM i Al-azhara – Usulud-din) pored koje mukabelu ove godine uče:  Halilović Ema, Adžamija Nafa, Softić Maida, Deljkić Zehnira, Mulić Raza, Đogić Emina, Kantić Rabija, Kantić Adna, Kantić Ajna, Sadiković Adijana, Pobrić Arnela, Mulabdić Amra i Alić Azemina.

  Ranije je jedno vrijeme učena i ženska mukabela u Dibekhana džamiji u okviru rada sa ženama.

  Dječija mukabela (mukabela polaznika mektebske pouke), uči se u džematu Jevadžije,  a uče je: Merjem Sejmenović, Amela Saltagić, Elma Hasaničević, Elma Hasaničević, Merima Hasaničević, Lamija Karahodžić, Mirheta Serhatlić, Lejla Karahodžić, Malik Avdušinović, Tarik Avdušinović, Bilal Avdušinović, Bakir Kurtić, Faruk Kurtić, Ismar Dizdarević, Amar Saltagić, Mahir Skulić, Mujo Dizdarević, Elmin Karahodžić, Ajdin Dizdarević.

  Spisak svih učača mukabela po džematima u PDF formatu pogledajte klikom na zelenu strelicu iznad.