Džemat Šije Gornje Polje

O DŽEMATU

Džemat je smješten 10-tak kilometara  istočno od Tešnja, na granici sa Medžlisom IZ-e Maglaj (džemat Kosova). Džemat je osnovan 2007. godine izdvajanjem iz dotadašnjeg džemata Šije Polje. Džemat ima oko 170 domaćinstava. Džamija je sagrađena 1997.-2006.godine.

Imami u ovom džematu su bili: Vekas ef.  Haračić, Mersudin ef. Muminović, hfz. Alija ef. Rahman iAdem ef. Garić.

Vakufsku imovinu džemata čini novosagrađena džamija, mektebska učionica, garaža, imamski stan kao i: mezarje „Bašča“ površine 2.000,00 m2 – vakifi Ibrahimović Sakib i Alija,  vakuf „Bašča“ njiva površine 3651 m/2 – vakif Ahmetlić Mejra, vakuf „Bašča“ njiva pov. 4168 m2 ‒ vakif Rahman Medina i vakuf harem-dvorište i oko džamije ukupne površine 700 m2 ‒ vakifi Hafizović Muhamed, Hafizović Fatima i Hrvić Tajiba.

U džamiji se obavlja  pet dnevnih namaza, džuma-namaz i bajrami.

Mektebska nastava se izvodi četiri dana u sedmici.

Mjesto imama u džematu je trenutno upražnjeno.

DŽEMATSKI ODBOR

Predsjednik: Jusuf Hafizović

Imam: Zejner ef. Halilović prof. 

Članovi: Edib Halilović, Sulejman Hafizović i Džemal Halilović