Miljanovci, uručene vakufname vakifima, 18.07.2021.

  • rasid orlovic
  • 24.07.2021
  • Komentara: 0
  • Vijesti,

U nedjelju, 18. jula 2021. godine poslije podne-namaza u džamiji džemata Miljanovci (u kojoj je u toku unutrašnje oslikavanje) upriličeno je svečano uručenje vakufnama za 59 novih vakifa.

Prije uručenja vakufnama prisutnim džematlijama i vakifima prigodno su se obratili džematski imam Raif ef. Hasak prof. i glavni imam Medžlisa IZ-e Tešanj mr. Fuad ef. Omerbašić, koji je u svom obraćanju podsjetio na historijat vakufa od poslanika Muhammeda a.s.,  preko Gazi Husrev-bega i Gazi Ferhad-bega do naših dana, te istakao značaj vakufa kako za  pojedinca tako i za zajednicu.

Vakufname su uručili glavni imam i predsjednik IO Medžlisa IZ-e Tešan Zehrudin Kruško.

Treba istaći da se među vakifima nalazi i znatan broj žena, te da su dio vakufnama preuzela djeca vakifa polaznici mektebske pouke u ovom džematu.

Svečanost je upriličena u čast vakifa koji su uvakufili svoje zemljište: Ćeman Jakub (4.069 m2),  Danović Jasmin (pred dušu oca Rame – 1.676 m/2),  Hodžić r. Pilav Mirzeta (1.305 m/2), Omerbašić Muharem (pred dušu rahmetli Omerbašić Huse hadži Huske 604 m/2), te vakifa koji su uvakufili svoja novčana sredstva za kupovinu nove vakufske parcele uz harem džamije: Omerbašić Asim, Omerbašić Mersiha, Omerbašić Asim – pred dušu majke Kademe, Omerbašić Asim – pred dušu oca Šerifa, Omerbašić Fahrudin, Omerbašić Zineta, Omerbašić Zineta – pred dušu supruga Saliha, Omerbašić Zineta – pred dušu sinova Vahidina i Mehmeda, Omerbašić Hamzalija, Omerbašić Alija, Omerbašić Zufer, Omerbašić Arif, Delić Ramiz, Delić Mirsada, Delić Ramiz – pred dušu oca Rifeta, Delić Nermin, Kurdić Semir i Admir, Ahmić h. Muharem, Ćeman Melva, Hedžić Šemsada, Smajić Elvir i Abdusamed, Ćeman Senad za roditelje Kadiru i Asima, Ćeman Jakub, Klepić Musto, Klepić Mesud i Suada, Klepić Ibrahim i Saliha, Klepić Ramiz i Paša, Klepić Muhamed, Klepić Ema, Smajić Hazim i Zejna, Ahmić Adem i Saliha, Ahmić Fahir  Zahir  Sedina i Mina, Ahmić Rasim Munira i Sabina, Ahmić Sulejman, Ahmić Hanifa, Ahmić Adis i Admir, Ahmić S. Muharem, Ćehić Zejna, Ćehić Mersud, Muminović Mehmedalija, Muminović Mehemed, Husanović Muhamed i Halida, Husanović Samir, Husanović Edina, Husanović Muris, Husanović Lejla, Husanović Ragib i Zulejha, Husanović Adil i Rasima, Lekić Muhamed, Lekić Mevlida, Lekić Nevzet i Mersiha, Lekić Mehemed, Lekić Rabija, Lekić Ibrahim i Omerbašić Salih i Fata.

Ovim je vakuf džemata Miljanovci povećan pa ga sada čini 46 parcela ukupne površine 91.713 m/2.