Uručene diplome o hifzu sure Et-Tahrim i prijem za 30 u ramazanu pokrivenih žena.

  • rasid orlovic
  • 08.05.2022
  • Komentara: 0
  • Vijesti,

5. maja 2022. – 4. ševvala 1443.h.g (četvrtak)

U okviru redovnih aktivnosti Odjela za brak i Porodicu MIZ Tešanj, u četvrtak, 05.05.2022. je upriličen prijem i dodjela diploma za 21 učesnicu koje su završile hifz sure Et-Tahrim tokom mjeseca ramazana.

Također je upriličen i prijem uz skromne hedije za 30 žena i djevojaka koje su tokom ramazana odlučile da ponesu najljepši ukras koji krasi ženu, a to je svakako hidžab.

Prigodnim savjetima i riječima podrške prisutnima se obratila koordinatorica Odjela mr. Džejlana Hasanović, a čestitke i riječi podrške uputio je i glavni imam mr. Fuad ef.Omerbašić.

Nakon dodjele diploma i poklona nastavljeno je druženje uz ugodan razgovor i kahvu.

Spisak (21) žena koje su naučile suru Et-Tahrim:  Selma Saltagić- Kalošević, mr.Armina Jašarević- Bobare- Drinčići, Amra Unkić- Mrkotić-Putešić, Mersiha Hatkić- Mrkotic- Putešić, Sabina Begović- Mračaj-Potočani, Ramiza Ćeman-Jelah, Amina Delić Mulić- Jevadžije, Merjem Sejmenović- Jevadžije, prof.Mubera Džananović- Hamzibegova džamija, prof.Sala Gibić- Vukovo, mr.Emina Brka- Dobropolje- Mekiš, Sumejja Bekrić-Lepenica, Merima Salkanovic Medakovo, Aldobašić Mina-Piljužići, Hujdur Amela-Piljužići, Hujdur Ermina- Piljužići, Isić Lamija-Piljužići, Solo Dželila-Piljužići. mr.Garić Medina-Piljužići, prof.Garić Asmira- Piljužići i Hanifa Šabanović.

Spisak 30 žena koje su stavile hidžab u toku mjeseca ramazaa 2022. godine:

Jablanica; 1.Plančić Esma, 2.Bavrk Enida, 3.Hasanbašić Sabira, 4.Lihić Dženita, Jevadžije: 5.Aida Hrnjić-Dizdarević, Bobare – Drinčići 6.Fikreta Kurdić, Piljužići 7.Livaza Pilav, Vukovo 8.Nermina Merdić

Mračaj- Potočani 9.Aldina Hatić, Raduša 10.Armina Bašić, Karadaglije-Koprivci-Oruče: 11.Alispahić Amela, 12.Bahtić Amela, 13.Alispahić Behija, 14.Halilović Hava, 15.Jasmina Halilović, Mrkotic- Putešić

16.Ramić Senida, Miljanovci 17. Smajić Medina, Kalošević 18.Unkić Hanifa , Harman džemat 19.Emina Ljevaković, Dolac-Kotlanice: 20.Memsuda Artukovići, 21.Semra Artuković, Šije Donje Polje 22. Bajrić Aida

Novi Miljanovci: 23.Halilović Nihada, 24.Kruško Mina, 25.Elvedina Smajić i 26.Mirnesa Hodžić; Piljužići:

27. Mudrov Zerina, 28.Tukić Medija, 29. Pilav Sanela; Jablanica 30. Džemila Hasanbašić.