Preporuka Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ)

Instutut za zdravlje i sigunost hrane iz Zenice dostavio je preporuku Muftijstvu zeničkom u vezi sa predstojećim klanjem kurbana, koju donosimo u cijelosti. 

Predstojeći čin vjerskog obreda obaveze muslimana - klanje kurbana sadrži niz zdravstvenih zahtjeva, preporuka i obaveza, čije nepridržavanje može prouzrokovati znatno veću štetu, nego što je dobra sama namjera obavljanja ovog čina. U saradnji sa dva muftijstva, zeničkim i sarajevskim, koja djeluju na području Zeničko-dobojskog kantona, stručnjaci veterinari Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ) su pozvali sve one svi koji namjeravaju obaviti vjerski obred klanja kurbana, vode računa o zdravstvenom stanju životinja namijenjenih za klanje kurbana.

Poseban oprez je neophodan prilikom nabavke - kupovine životinja namijenjenih za klanje kurbana, jer kupac - vjernik koji namjerava klati kurban treba tražiti njihovu prateću zdravstvenu dokumentaciju. razlog za to je , obzirom na povećan broj životinja (ovaca, krava) oboljelih od bruceloze u 2018. godini, te činjenica da rezultati analiza u prvih pet mjeseci ove godine pokazuju da je broj oboljelih ljudi i domaćih životinja u ovoj godini - veći.

Važno je biti svjestan činjenice da je bruceloza bolest koja se prenosi sa životinja na ljude, te da kao i u broju oboljelih životinja, i broj oboljelih ljudi raste u 2018. i dosadašnjem periodu 2019. godine. Zato životinje koje su namijenjene za kurban i koje se namjeravaju privesti klanju moraju biti zdrave i obilježene ušnim markicama.

Uz neophodno poštivanje propisa o kurbanu, preporuka i njihove praktične primjene, neophodno je da izvršite kontrolu životinja namijenjenih za klanje. Za obavljanje pregleda je potrebno angažovati ovlaštenog veterinara, koji će uzeti uzorak krvi i dostaviti ga u ovlaštene laboratorije na analizu.

Neophodno je da znate da analiza uzorka krvi životinje, naprimjer na brucelozu, traje minimalno 48 sati, te se tek nakon tog vremena može potvrditi da li je životinja zdrava, a sumnjiv ili pozitivan uzorak se šalje na potvrđivanje na Veterinarski fakultet u Sarajevo. Također, potvrda o zdravstvenom stanju životinje ne bi trebala biti starija od šest (6) mjeseci.

Obzirom da Kurban-bajram nastupa u ljetnim mjesecima, potrebno je uložiti dodatne napore, izvršiti organizaciju na vrijeme, kako bi proces klanja i podjele kurbanskog mesa protekao što brže, kako bi se spriječilo kvarenje kurbanskog mesa.

Svi koji će pristupiti klanju kurbana trebaju povesti računa i o nejestivim i neupotrebljivim ostacima koji nastaju prilikom klanja, a koji predstavljaju otpad životinjskog porijekla i njegovim neadekvatnim zbrinjavanjem može doći do narušavanja okoliša, što u konačnici može i negativno utjecati na zdravlje ljudi.

Važno je znati da je pravilno zbrinjavanje otpada životinjskog porijekla obaveza i prema vjerskim propisima, ali i prema postojećoj zakonskoj regulativi. Ukoliko je to moguće treba angažovati higijeničarsku službu za zbrinjavanje otpada životinjskog porijekla.

Veoma je važan odabir lokacije jame grobnice za odlaganje otpada životinjskog porijekla, tako da jama treba da bude na odgovarajućoj udaljenosti od naseljenih mjesta i stambenih objekata, da je dovoljno udaljena od poljoprivrednih površina, farmi, objekata za uzgoj životinja, klaonica, da je dovoljno udaljena od vodotoka i vodnih akumulacija, prirodnih izvorišta vode i objekata za snabdijevanje vodom stanovništva. Jama namijenjena za zbrinjavanje otpada životinjskog porijekla treba da bude odgovajuće dubine, tako da debljina sloja zemlje iznad otpada bude minimalno jedan (1) metar, kako bi se spriječilo da strvinari raznose otpad.

Na Internet stranici Instituta za zdravlje INZ.ba nalazi se detaljno uputstvo oko zdravstvenih aspekata klanja, skladištenja mesa, te zbrinjavanja otpada, kao i kontakt telefoni i email za dodatnu pomoć. Za sve dodatne informacije, nedoumice možete kontaktirati i najbližeg veterinara, veterinarsku stanicu.

Prateći letak u PDF formatu vidi klikom na zelenu strelicu iznad.