Hutba predsjednika OO Ilmijje Tešanj Sulje ef. Djedovića prof., 08.01.2021.

  • rasid orlovic
  • 08.01.2021
  • Komentara: 0
  • Hutbe,

Hutba predsjednika OO Ilmijje Tešanj Sulje ef. Djedovića koju je održao u džamiji džemata Dobropolje-Mekiš u petak 08.01.2021.godien na džuma-namazu, a ostali muallimi pročitali u svojim džamijama. 

Hutba doprinos distribuciji edicije 

Hvala Allahu dž.š. koji je čovjeka podučio peru . Salavat i selam  Muhammedu a.s., njegovoj porodici, ashabima, šehidima  i svima onima koji svjedoče vjeru u dragog Boga i praksu Muhameda a.s. 

Draga braćo!

Kada smo ovih dana analizirali distribuciju takvima, kalendara i pretplate preporoda,i drugih glasila Islamske zajednice, smatrali smo za potrebu da u današnjoj hutbi aktualiziramo naš doprinos distribuiranju  pisane riječi, kojoj je  Islamska zajednica posvetila posebnu važnost . 

Vrijeme u kojem živimo je vrijeme informacija. Informacije se vrlo brzo prenose sa jednog na drugi kraj svijeta. One su vrlo važne za ljude,za njihovu međusobnu kominikaciju, jer u našem vaktu dobra informacija je vrijedna i na većoj vrijednosti  od  novca. 

Draga braćo,

postavlja se pitanje kako doći do potrebne, korisne i tačne informacije? Ovim pitanjem se musliman mora ozbiljno baviti kako ne bi počinio grijeh.

Sve ljudske nesreće počinju sa proizvodnjom lažnih vijesti kojima je cilj da ubiju ponos u čovjeku, da  mu iskrive vjeru,  da u njima potiču nepravdu i zločin.

 Poznato nam je da je Iblis  lažno obavijestio Adema a.s. da mu Allah dž. š. želi uskratiti pravo na vječnost. Adem je povjerovao lažnoj vijesti Iblisovoj i zato je morao napustiti Džennet. 

Nuhov sin je imao lažnu predodžbu da će ga visina brda spasiti od potopa pa je odbio da se ukrca u očevu lađu spasa.

Jusufova a. s. braća su obmanila svog oca zbog čega je Jusuf a.s. propatio u tamnici.

Allah dž.š.kaže:„O vjernici, ako vam nekakakav nepošten čovjek donese kakvu vijest, dobro je provjerite, da u neznanju nekome zlo ne učinite, pa da se zbog onoga što ste učinili pokajete.“ (El-Hudžurat: 6)

Draga braćo!

Jedan od znakova iskrenog imana je provjera vijesti i informacija. Samo jedna raširena dezinformacija i laž mogu izazvati veliku smutnju kako u porodici tako u džematu i društvenoj zajednici. 

 Zbog tačnosti dostavljanja  informacija do nas Islamska zajednica distribuira svoju ediciju kojom prezentuje istinu, tačne provjerene informacije, podučava o propisima vjere i obavještava o svim aktuelnim događanjima po našim džematima i našim potrebama.

 Oni koji su obdareni potrebnim znanjem oni će to učiniti usmenom i pisanom riječju, putem predavanja, vazova, hutbi i u kontaktu sa ljudima, pisanjem  članaka, knjiga i drugih edicija kojima se služi današnji čovjek. 

Znamo da onaj ko nije u poziciji da direktno širi vjersku nauku, on će u domenu svojih mogućnosti materijalno pomoći njeno širenje. I za jedne i druge sigurno neće izostati nagrada kod Uzvišenog za ova dobra djela.   Distribuiranje edicije i javnih glasila Islamske zajednice na način da kupite takvim, kalendar i budete pretplatnici informativnog glasila Preporod koji iznosi i ove godine 30 KM , je dužnost onoga ko je u mogucnosti. 

Sjetimo  se naših očeva, djedova koji su većinom bili nepismeni, ali su kupovali ova glasila, koja su se čitala u našim kućama. Na taj način pomogli su širenju  nauke o vjeri islamu, pomogli da se i putem pisane riječi o islamu što više sazna i vjernicima prezentuje odnosno približi. 

Zato vas pozivamo u ovim mubarek trenutcima da se ugledamo na naše prethodnike koji su nam ostavili u amanet da damo svoj doprinos širenju nauke o vjeri i tačnim i provjerenim informacijama. Odvojimo od onoga što nam je Allah podario od Svojih blagodati, od svog imetka makar jednu pretplatu za Preporod, i  ako smo u mogućnosti uplatimo jednu pretplatu za nekog našeg džematliju koji nemože uplatiti a imao bi želju da čita Preporod.

Kupimo takvim, kalendar da imamo u svojim kućama, kojim ćemo se sigurno okoristiti na ovom svijetu,  a i nagradu za to dobro djelo kod Allaha ćemo naći još većom.

Pretplatu možete izvrsiti kod svog imama.

Draga braćo na podrucju MIZ Tesanj ima 34 dzemata u kojim se vrši distribucija spomenutih glasila. Na godišnjem nivou ona iznosi 720 preporoda, 400 takvima i 300 kalendara, a od toga  u nasem dzematu u ovoj 2021. distribuirao je: takvima------- ,kalendara sa dzamijama------  i imamo pretplatnika preporoda --------- .

Je li to dovoljno procijenite sami?

Možemo popraviti, pa to i uradimo u ime Dragog Boga.

Molimo Dragog Boga da nas pomogne na istrajavanju na pravom putu.

AMIN