Izvršni odbor

Članovi Izvršnog odbora Medžlisa Islamske zajednice Tešanj mandat 2022-2026.

1. Zehrudin Kruško, iz džemata Novi Miljanovci, predsjednik Izvršnog odbora

2. mr. Fuad ef. Omerbašić, glavni imam, član po položaju

3. hadži Kasim Alić, iz džemata Jelah,  član

4. hadži Ahmet Hujdur, iz džemata Jelah, član

5. Samir Bajrić, iz džemata Šije, član

6. mr.sc.oec. Haris Sejdić, iz džemata Dobropolje-Mekiš, član

7. Fuad Spahić, iz džemata Harman džamije Tešanj, član 

8. Ernad Turalić, iz džemata Hamzibegove džamije Tešanj, član 

9. Fahrudin Kadušić, iz džemata Trepče, član

10. Rušto Mahmutefendić, iz džemata Čarši-džamije Tešanj, član

11. dr. Faruk-Unkić, iz džemata Kalošević, član

12. mr. Enver-ef. Kurtić, imam Čarši-džamije Tešanj, član    

13. Raif-ef. Hasak prof., imam džemata Miljanovci, član 

14. hafiz mr. Almir-ef. Salkanović, imam iz džemata Ljetinić i pedsjednik OO Ilmijje Tešanj, član 

15. Ramo-ef. Svrzo prof., imam džemata Raduša,član. Članovi Izvršnog odbora Medžlisa Islamske zajednice Tešanj mandat 2018-2022.

1. Zehrudin Kruško, iz džemata Novi Miljanovci, predsjednik Izvršnog odbora

2. mr. Fuad ef. Omerbašić, iz džemata Čarši džamije, glavni imam

3. hadži Edib Turalić, iz džemata Harman džamije

4. dr. hadži-Faruk Unkić, iz džemata Dibekhana džamije

5. hadži-Muharem Sejdić, iz džemata Dobropolje-Mekiš

6. hadži-Kasim Alić, iz džemata Jelah

7. Samir Bajrić, iz džemata Šije

8. Mesud Ibrahimkadić, iz džemata Medakovo

9. hadži-Osman Jašić, iz džemata Dibekhana džamije

10. Fahrudin Omerbašić iz džemata Miljanovci

11. Fahrudin Kadušić, iz džemata Trepče

12. Suljo ef. Djedović, imam u džematu Dobropolje-Mekiš

13. mr. Almir ef. Hadžić, imam u džematu Jelah

14. Raif ef. Hasak, imam u džematu Miljnaovci

15. mr. Enver ef. Kurtić, imam Čarši džamije.