Skupština

Članovi Skupštine Medžlisa Islamske zajednice Tešanj mandat 2014 - 2018. 


Članovi Skupštine Medžlisa Islamske zajednice Tešanj mandat 2018 - 2022. - Stanje na kraju 2020. godine 

Čarši džamija

Huskić Adem 

Pobrić Mensur 

Dibekhana džamija

Muslija Ibro 

Smailbegović Ermina 

Hamzabegova dž.

Brkić Osman 

/

Avdipašina džamija

Čehić Zlatko 

/

Harman džamija

Bedaković Besim 

Mujakić Nijaz 

Dolac-Kotlanice

Jašić Bećir 

Jašić Fehro 

Raduša

Svrzo Ramo 

Sinanović Adem 

Dž. Planje

Zahirović Haris 

Piro Šerif 

O. Planje

Mahalbašić Muris 

Huskić Kasim 

Mrkotić-Putešić

Ganjgo Mirsad 

Delić Hajrudin 

Kalošević

Hasanović Mersed 

Hukić Fikret 

Bobare-Drinčići

Bašić Saudin 

Kurdić Adem 

Piljužići

Mudrov Mirsad 

Starčević Samir 

Miljanovci

Ćeman Edin 

Husanović Muhamed 

Novi Miljanovci

Kozlić Bersad 

Kruško Selim 

Jelah

Subašić Jasmin 

Kantić Edin 

Mračaj-Potočani

Braćkan Muris 

/

Jevadžije

Hrnjić Alija 

/

Vukovo

Alić Mirnes 

Travančić Muhamed

Ljetinić

Čamdžić Ibrahim 

Agić Muhamed 

Tešanjka

Balić Mustafa 

/

Lepenica

Mehmedović Safet

Muminović Bećir

Kraševo

Dubravac Hamdija 

Dubravac  Adem 

Šije Donje Polje

Bašić Belmin 

/

Šije Gornje Polje

Halilović Adis 

/

Šije

Balić Edib 

Sejdinović Damir 

Trepče

Hasanbašić Ibro 

Dedukić Nurija

Medakovo

Bedak Mirsad 

/

Novo Selo

Smajić Esad 

/

Bukva

Hafizović Mustafa 

Kotorić Enver 

Dobropolje-Mekiš

Jusufović Adis 

Halilović Sulejman 

Karadaglije-Koprivci-Oruče

Softić Midhat 

Omerbašić Ibrahim 

Jablanica

Bašić Almir 

Hasanbašić Dževad 

Čaglići

Bećirović Mirsad 

/