Bukva

O DŽEMATU

Ovaj džemat je smješten 2 km sjevero-istočno od Tešnja. Džemat ima oko 350 domaćinstava. Džematu pripadaju naselja Bukva, Čifluk, Logobare i Marin Han. Stara džamija, sagrađena u doba osmanske vladavine, bila je zidana od kamena, imala je drvenu munaru i bila je pokrivena šindrom.  Na džamiji je 1906. godine zamijenjen krov i pokrivena je crijepom. Godine 1965. godine džamija je renovirana i drvena munara zamjenjena je zidanom.  Godine 1983. godine džematlije su odlučile srušiti staru  a džamiju i  na njenim temeljima sagraditi novu. Džamija je svečano otvorena 1986. godine. Tokom agresije 1992-1995. džamija je pretrpjela manja oštećenja, pa je obnovljena 1997. godine. Uovom džematu u periodu 1996-2009. godina sagrađena je i veleljepna potkupolna džamija, koja se zvanično naziva Kutahya džamija ili Plava džamija. U naselju Čifluk 1988. godine sagrađen je mesdžid, koji je obnovljen 2008. godine. U mesdžidu se obavlja teravih-namaz i izvodi se mektebska nastava dva dana u sedmici. U naselju Logobare 1995. godine sagrađen je mesdžid u čijem prizemlju je smještena gasulhana i mektebska učionica. U mesdžidu se obavlja teravih-namaz i izvodi se mektebska nastava dva dana u sedmici. U džematu su imamsku dužnost obavljali: Salih ef. Bukvić,  Rešid ef. Handžić,  od 1933. do 1944. Ibro ef. Bukvić,  Ibro ef.  Bukvić, Bego ef. Hadžić, Besim ef. Bedaković, hfz. Ahmed ef. Adilović, Šaban ef. Muhović, Ibrahim ef. Okanović. Vakufsku imovinu pored navedenih vjerskih objekata čini i 25 vakufskih parcela ukupne površine 41.363 m2. Najznačajniji vakifidžemata su: hadži Hamid Bukvić, Mujo Prnjavorac, Mustafa Kotorić, Adem Kotorić, Bejto Subašić, Ishak Jabandžić, Mehmed Navrboc i dr. U džamiji se obavlja  pet dnevnih namaza, džuma-namaz, bajrami. Mektebska nastave se izvodi 4 dana u sedmici, dva dana u džamiji Bukva, dva dana u mesdžidu Čifluk. Mektebska nastava se izvodi i dva dana u  Plavoj džamiji i dva dana u mesdžidu Logobare.

DŽEMATSKI ODBOR nakon izbora 07.12.2018. i izvršene verifikacije 

Predsjednik:  Ishak Jabandžić 

Članovi: Ibrahim ef. Okanović, imam u džematu, A dem Subašić, Almir Ljevaković, Kenan Kotorić, Jasmin Fejzić, Enver Subašić, Mustafa Hafizović i Enver Kotorić. 

ZASTUPNICI U SKUPŠTINI MEDŽLISA:  Mustafa Hafizović i Enver Kotorić.  


DŽEMATSKI ODBOR nakon izbora 02.12.2022. i izvršene verifikacije 

Predsjednik:  Ishak Jabandžić 

Članovi: Ibrahim-ef. Okanović, imam u džematu po položaju,  Adem Subašić, Almir Ljevaković, Kenan Kotorić, Jasmin Fejzić i Admir Subašić. 

ZASTUPNICI U SKUPŠTINI MEDŽLISA:  Ibrahim-ef. Okanovi ć prof., i Mustafa Hafizović.