Uspješno realiziran Program ramazanskih i bajramskih aktivnosti 2015. -1436.h.g.

  • rasid orlovic
  • 20.07.2015
  • Komentara: 0
  • Vijesti,

Ove godine je uspješno realiziran Program ramazanskih i bajramskih aktivnosti koji je pred ramazan usvojen na sjednici IO, iz realiziranog programa donosimo: 

1. U svim džematima organiziran beš vakat.

2. Održani seminari u prostorijama medžlisa:

- seminar za imame – 16.06.2015. godine .

- seminar za teravih imame, učenike i studente – 16.06.2015. godine.

- seminar za učenice i studentice – 16.06.2015. godine.

3. SJEDNICE:

- sjedica IO održana 11.06.2015. g. na kojoj je usvojen Plan aktivnosti.

4. TERAVIH NAMAZ: -

- u svim džematima klanjan 20 rekata, po takvimu, na 67 punktova: 31 stalni imam, 3 honorarna imama; 1. penzionisani imam, 9 učenika  medresa, 4  studenta, 10  svršenika medresa, 9 teravih imama, 2 vjeroučitelja, u 38 džamija,  26 mesdžida i 3 porodične kuće.

-  gost hafiz iz Turske Ebubekr klanjao teravih namaz po džematima.

5. MUKABELE:  ukupno učača 373.

-  učene u svim džamijama, 

-  hafisku mukabelu u Čarši džamiji, poslije ikindije-namaza učuli: mr. Enver ef. Kurtić džematski imam, i hafizi: Ahmed ef. Bukvić prof., Nermin ef. Ibrahimović prof., Almir ef. Salkanović prof. i Ebubekr iz Turske.

-  sehurska mukabela u Čarši džamiji i Miljanovci Novi.

-  mukabela za žene u džematima Miljanovci, Miljanovci Novi, Raduša  i Hamzi-begovoj džamiji,

-  mukabela polaznika mektebske nastave u džematu Miljanovci Novi.

6. ITIKAF:

-  u Čarši džamiji, Jelah, Miljanovci Novi i ove godine prvi puta u džematu Mračaj-Potočani, mutekifi imami ovih džemata: mr. Enver ef. Kurtić,  mr. Almir ef. Hadžić, Bersad ef. Kozlić prof. i Muris ef. Braćkan.

7. OBILASCI  DŽEMATA:

-  Tokom ramazana glavni imam obišao veći broj džemata, ove godine sa težištem na teravih punktovima, nekoliko džemata posjetili i predsjednik i članovi IO,

-  u saradnji sa Muftijom zeničkim i Rijasetom IZ-e angažovani  profesori odgojno–obrazovnih ustanova 27.06.2015. – 10. dan ramazana - 11. noć ramazana i pred teravih namaz održali kraća predavanja u džematima i to:.

 Rijaset- Uprava za odgoj i obrazovanje – Seid Eminagić – Hamzibegova džamija; 

FIN- Sarajevo – dekan dr. Zuhdija Hasanović - Dibehkana džamija i mr. Senad Ćeman – Vukovo;

IPF Zenica – dr. Muharem Adilović – Jablanica i dr. Mensur Valjevac - Karadaglije-Koprivci-Oruče;

IPF Bihać – dr. Izet Terzić – Mrkotić-Putešić,  dr. Fuad Sedić – Šije i  Hamdija Mehinović – Trepče.

Behrambegova medresa Tuzla – direktor Ahmed Hatunić – Jelah, Mensur Husić – pomoćnik  direktora Lepenica;  Mehmedalija Čandić –pomoćnik direktora – Kutahya, Halil Mehanović prof. – Čarši džamija.

GHM Sarajevo – Salih Haušić prof. – Dobropolje-Mekiš, Mensur Kerla prof. – Avdipašina džamija i Munir Ahmetspahić prof. – Kalošević.  

Elči Ibrahim-pašina Medresa Travnik  - mr. Asim Hodžić – Miljanovci, mr. Ahmed Omerdić – Raduša i Benjamin Malanović prof. – Kraševo.

Medresa „Osman ef. Redžović“  Veliko Čajno kod Visokog – hfz. Zijad Dervić  -  Piljužići,  Muhamed Mušinbegović – Džemilić Planje,  Dženan Rezaković – Dolac-Kotlanice i Ermir Uznović – Miljanovci Novi.

8. RAD SA ŽENAMA:

-  u saradnji sa glavnim imamom zaposlena muallima Fatima Ćeman organizirala rad sa ženama u ovogodišnjem ramazanu i to:

-  sa 6 učenica svršenica  III  razreda  medresa posjećeno 39 punktova i održano isto toliko prigodnih programa za žene,

-  žene stručnjaci iz raznih oblasti održale predavanja ženama u džematima i to: dr. Rezija Ajanović, dr. Azra Ibrahimović, mr. Emina Turalić, Nisveta Mudrov prof. i Alma Huskić prof.

 9. PRIGODNI PROGRAMI:

-  tefsir odnosnog džuza na hafiskoj mukabeli,

-  predavanje u svim džamijama pred teravih-namaz,

-  17. noć – Lejletu-l-Bedr–a na prigodan način obilježena u svim džematima.

-  27. noć – Lejletu-l-Kadr – na prigodan način obilježina u svim džematima, a tradicionalno centralna manifestacija u Čarši džamiji Tešanj, gdje su prigodan program izvele angažovane učenice medresa i hafiza Amina Orlović.

-  noćni namazi u zadnjih 10 dana Ramazana u nekoliko džemata.

-  Program za omladinu – edukativni sadržaji, iftari, druženja i druge prikladne aktivnosti.

10. MEDIJI: - zastupljen ramazanski program na kablovskoj TV, TV  „SMART“,  NTV“AMNA“  i radio Tešanj, (učenje Kur'ana, mukabela, poruke, ezan, dova,  ilahije...).

-  emitovane prigodne poruke reisu-l-uleme i glavnog imama.

 11. FINANSIJE: - prikupljen zekat i sadekatu-l-fitr – i ove godine odvojeno na blokove za zekat i sadekatu-l-fitr. Ukupno povećanje prihoda u odnosu na prošlu godinu 11,30 %. U strukturi prikupljenih sredstava preko 2/3 su sredstva zekata, a manje od 1/3 sredstva sadekatu-l-fitra. Prema čemu se može zaključiti da se iznos prikupljneih sredstava zekata kontinirano iz godine u godinu povećava u čemu značajano mjesto zauzima uplata zekata privrednih subjekata koji sve više svoj imetak čiste zekatom, a što je zasigurno i jedan od faktora poboljšanja poslovanja ovih subjekata,

-  postavljene sergije: za muallime i isplaćene naknade učenicma medresa za ramazansku praksu,

-  za dijasporu - 17. noć Ramazana  i uplaćena na račun Rijaseta i 

-  za VPF Medžlisa IZ-e Tešanj - 27. noć Ramazana, isplaćena naknada hafizu iz turske, za učenje hafiske mukabele i dr.,

-  Tokom ramazana intenzivirano prikupljanje članarine.

 12. IFTARI:  - organizovani iftar u atriju Medžlisa za imame i članove IO u utorak 23. 06. 2015. – 6. dan ramazana pod pokrovoteljstvom Atašea za vjerska pitanja Ambasade Kraljevine Saudijske Arabije u Bosni i Hercegovini Abdulmedžid el-Gajra u čije ime je iftaru prisustvovao i prisutnima se obratio mr. Senad ef. Ćeman, asistent na FIN-a u Sarajevu,  

-  iftar za profesore medresa 27.06.2015. – 10. dan ramazana,

-  organizovani džematski iftari i iftari za omladinu (Piljužići, Miljanovci Novi, Jevadžije, Šije, Oraš Planje,...)

 13. BAJRAM: 

Bajram namaz - klanjan u svim džamijama na području Medžlisa. Kao i svake godine i ove godine džamije su bile prepune. Centralna bajramska svečanost održana je u Čarši-džamiji u Tešnju gdje je bajramsku hutbu održao glavni imam mr. Fuad ef. Omerbašić. 

Bajramski prijem – upriličen 1. dan bajrama- petak 17.07. 2015.  u 11,00 sati u restoranu „UKUS“ Tešanj, kome su prisustvovali: imami, članovi IO Medžlisa, predsjednici dž.o., Općinski načelnik sa saradnicima, vjećnici OV Tešanj i nosioci zakonodavne i izvršne vlasti na višim nivoima, predstavnici političkih partija, predsjednici MZ, predstavnici JP i ustanova, vakifi, privrednici i drugi saradnici Medžlisa IZ-e Tešanj. Svim prisutnim su se prigodno obratili i bajram čestitali glavni imam i Općinski načelnik. 

Dan šehida – 2. dan bajrama – obilježen u svim džematima prema Protokolu Rijaseta, proučena Hatma dova, Jasin i Fatiha pred duše šehida, posjećeni šehitluci.

-  U Medžlisu IZ-e Tešanj glavni imam priredio doček za delegaciju OPŠiPB, kome su prisustvovali i Općinski načelnik mr. Suad Huskić i predstavnik boračkih udruženja.

-  Posjeta šehidima ukopanim u vakufskom mezarju „Đonlagićka“ gdje su Jasin pred duše šehida  proučili imami Medžlisa IZ-e Tešanj i Doboj, Fatihu svi prisutni, a hatma dovu glavni imam Medžlisa IZ-e Tešanj mr. Fuad ef. Omerbašić koji se i prigodno obratio prisutnima.