A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: site_url

Filename: site/header.php

Line Number: 8

favicon.ico" />      

Održana 6. redovna sjednica IO, 30.11.2023.

  • rasid orlovic
  • 01.12.2023
  • Komentara: 0
  • Vijesti,

U četvrtak, 30.11.2023. sa početkom u 15,00 sati održana je  6. redovna sjednica IOMedžlisa IZ-e Tešanj u velikoj sali. 

Sjednici je prisustvovalo 13 članova, a predsjedavao je predsjednik Zehrudin Kruško. Prisutni: glavni imam mr. Fuad-ef. Omerbašić, Rušto Mahmutefendić, Ramo-ef. Svrzo, Enver-ef. Kurtić, Raif-ef. Hasak, Faud Saphić, Almir-ef. Salkanović, Fahrudin Kadušić, Faruk Unkić, Haris Sejdić, Kasim Alić i Samir Bajrić. Odsutni: Ernad Turalić i Ahmet Hujdur.

Na sjednici je razmatran Dnevni red od 17 tačaka, a usvojeni su: 

Zapisnik sa 5. redovne sjednice i informacija o realizaciji zaključaka, 

Izvještaj o realizaciji Plana obilježavanja 12. rebiu-l-evvela 1445. h.g.- 2023.g.,  

Planovi rada vjersko-odgojno obrazovne službe i službe za administrativno-pravne, ekonomsko-finansijske, vakufske polove i poslove društvene brige Medžlisa IZ-e Tešanj i oni postaju sastavni dio plana rada IO za 2024.g. , 

Plan obilježevanja 10. decembra 2023. g., 

Odluka o privrmenom finansiranju Medžlisa IZ-e Tešanj za period januar-apri 2024.,

Odluka o zakupu vakufskih nakretnina za 2024. godinu, 

Odluka o prijemu Ismar-ef. Spahića na mjesto imama, hatiba i muallima u džematu Mračaj-Potočani, 

Odluka o prijemu hafiza Mustafe Sprečaka u radni odnos na mjesto mujezina Čarši-džamije, 

Odluka o izmjeni Odluke o potrebi gradnje vakufske kuće u džematu Vukovo,  

Odluka o potrebi gradnje šadrvana u haremu Avdipašine džemije u Tešnju, 

Odluka o potrebi gradnje mesdžida Oruče u džematu Karadaglije-Koprivci-Oruče, 

Odluka o postavljanju sergije za liječenje Krnjić Maida iz Vukova, 

Plan rada Izvršnog Odbora Medžlisa IZ-e Tešanj za period 2023-2026., 

Odluka o visini članarine za 2024. godinu, 

Odluka o usvjanju Cjenovnika za materijalne i vanredne vjerske usluge dženaza i dr.