Sastanak Organizacionog odbora naučne konferencije “Islamska zajednica u Tešnju (1884-2024)”

  • rasid orlovic
  • 01.07.2024
  • Komentara: 0
  • Vijesti,

Sastanak Organizacionog odbora naučne konferencije “Islamska zajednica u Tešnju (1884-2024)”

Zenica, 01. juli 2024. godine; Danas je u Muftijstvu zeničkom održana sjednica Organizacionog odbora naučne konferencije “Islamska zajednica u Tešnju (1884-2024): ustrojstvo, vjersko-prosvjetne ustanove, vakufi, ulema”.

Sastanku su prisustvovali muftija zenički hafiz prof. dr. Mevludin-ef. Dizdarević, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Tešanj mr. Fuad-ef. Omerbašić, v.d. direktor Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka u Sarajevu hafiz dr. Elvir-ef. Duranović i predsjednik Izvršnog odbora Medžlisa IZ Tešanj Zehrudin Kruško.

Medžlis Islamske zajednice Tešanj u saradnji sa Institutom za islamsku tradiciju Bošnjaka, Vakufskom direkcijom i Muftijstvom zeničkim objavio je javni poziv za dostavljanje prijava za učešće na pomenutoj naučnoj konferenciji koja će biti organizirana 10. decembra 2024. godine povodom obilježavanja 140. godišnjice Islamske zajednice u Tešnju.

Konferencija ima za cilj istražiti ustrojstvo, vjersko-prosvjetne ustanove, vakufe i ulemu koja je djelovala na području MIZ Tešanj od osnivanja prvog džemata u Tešnju u doba osmanske uprave u BiH do današnjih dana. Naime, u osmansko doba područje Tešnja imalo je razvijen vjerski život kojeg su činili džemati i imami, mektebi i muallimi, medrese i muderisi, vakufi i mutevelije, muftije i kadije, a koji predstavljaju neodvojiv dio historije Islamske zajednice u Tešnju.

Kroz naučnu konferenciju učesnici će govoriti na teme koje će biti usmjerene prema sljedećim oblastima: Vakufske i vjersko-prosvjetne ustanove u Tešnju za vrijeme Osmanske države, Islamska zajednica u Tešnju tokom austro-ugarske uprave do kraja Prvog svjetskog rata, Islamska zajednica u Tešnju od kraja Prvog do kraja Drugog svjetskog rata, Islamska zajednica u Tešnju od kraja Drugog svjetskog rata do 1990. godine i Islamska zajednica u Tešnju od 1990. do danas.

Muftijstvo zeničko