A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: site_url

Filename: site/header.php

Line Number: 8

favicon.ico" />      

DŽEMAT MILJANOVCI

  • rasid orlovic
  • 21.01.2013
  • Komentara: 0
  • Miljanovci,

Miljanovci: 

Džematski odbor nakon izbora 2010.g. isti ostao i nakon izbora 2014. g. 

Imam Raif ef. Hasak, Predsjednik h.Muhamed Husanović, Članovi: h.Vehad Lekić, Mustafa Alić, Ibrahim Klepić, Meho Ramić i Mušo Ahmić

Napomena; mesdžide Hrustićke i Lipe gradili zajedno džematlije Miljanovaca i Novih Miljnaovaca.

Opis džemata

Naziv džemata: MILJANOVCI

Broj domaćinstava:  350 domaćinstava

Imam:   prof. RAIF ef.HASAK

Predsjednik džematskog odbora-mutevelija:   hadži MUHAMED HUSANOVIĆ

Opis džemata ( položaj, istorijat, mahale): Džemat MILJANOVCI je smješten u Pousorju, sjeverno od Tešnja, udaljen  12-ak km, a od Jelaha 5 km. On spada u veće džemate, a sačinjavaju ga sljedeće mahale: Alići-Ćemani, Smajići-Klepići, Hrustićke, Ahmići, Omrbašići, Palučak, Samci, Sakalići, Leke, Huke, Delići.

Ovaj džemat se ubraja u stare džemate tešanjskog područja. Prema nekim predajama čak prije 400 godina bila je sagrađena prva džamija na njenom današnjem mjestu, a prema usmenoj predaji prije 1790. godine bila je sagrađena džamija i to od drveta sva od  zidova do krova. Nakon 50 do 60 godina bila je dotrajala, pa su seljani sagradili zidanu džamiju od kamena sa zidovima debljine 70 cm, a koji su vođeni do krova, a pokrivena je bila hrastovom daskom. Godine 1921. zbog dotrajalosti krova, džamija biva pokrivena crijepom, a dotadašnju munaru drvenu pokuju bijelim limom i tako ostaje do 1958. godine kada se zbog povećanja broja džematlija džamija renovira i dobiva skoro potpuno drugi izgled. Godine 1962. dolazi do gradnje zidane munare i opravka džamije tj. ubacivanja nove stolarije i ponovno prepokrijevanje sa 50% novog falcovanog crijepa. Ova džamija je trajala do 1976.godine kada je na njenom starom mjestu napravljena nova džamija koja je u funkciji i danas sa napomenom da su džematlije nakon rata zbog oštećenosti džamije morali je adaptirati i to: pokrili je bakrom, proširili sofe i spojili abdeshanu sa njima, munaru renovirali i uzdigli za još jednu šerefu, unutrašnjost ponovo okrečili, stavili novi luster,mihrab mramorom oblijepili, novu svu stolariju stavili, grijanje uveli, prostiku novu stavili.

Ova adaptacija još nije završena, a traje od 1999. godine otprilike svake godine nešto novo se uradi.

Pored džamije na području ovog džemata imamo i četiri mekteba i to na Hrustićkama, u Smajićima, u Omerbašićima i u Samcima-Sakalićima. Svi ovi mektebi su uporedo građeni sa džamijom što pokazuje kakve dobrotvore gaji ovaj džemat. Takođe ovaj džemat ima vakufsku kuću i gasulhanu, a posebno ističem novi objekat uz džamiju u kojem je smještena i učionica.

Imami džemata:

U ovom džematu  radili su mnogi vrijedni imami i to :

Brković ef. Hasan- on je i uvakufio zeljište za prvu džamiju u Miljanovcima

Smajić ef.Osman sa svojim sinom Hasanom  bio je od 1900.do 1923.godine

Smajić ef.Hasan

Omerbašić ef. Arif  službovao od 1923.do 1945. godine

Mujkić ef. Muharem službovao kratko oko dva mjeseca

Karahmet ef.Muhamed i

Smajić ef.Ramo su oko osam mjeseci vršili dužnost imama

Ćeman ef. Mehmed bio na dužnosti do 1961.godine

Smajić ef. Šerif obavljao dužnost imama od 1961. do 1991.god.

Salih ef. Haušić jednu godinu 

Hadžić ef. Muharem bio veoma kratko nekoliko mjeseci

Tairi ef. Ali  od 1991.-1992.godine

Ćeman ef. Šerif  1995.godine

Aletić ef. Salem hafiz od   1996.-1999. godine

Ćeman ef. Senad   prvi put od 1992-1994 i od 1998. do 2002. godine

Fatić ef. Almir  dr. od 2002. do 2004. godine

Hasak ef. Raif   od 2004. do......

Vakuf i vakifi:

Što se tiče vakufa i najznačajnijih vakifa ovoga džemata to pitanje je veoma teško i izabrati najvažnije od stotine vakifa je teško. Zbog toga ćemo spomenuti da ovaj džemat posjeduje 63.385 m² zemljišta i da je tu mnogo vakifa od prvog Brković Hasana do posljednjeg Ćeman Hedije. S druge strane imamo u ovome džematu: džamiju, četiri mesdžida, vakufsku kuću, novu zgardu mekteba i gasulhanu u koje su uložena velika materijalna sredstva i u kojoj su se ugradili mnogi vakifi da ih je veoma teško nabrojati. Zbog toga je velika većina ovoga džemata vakifi.

Mujezini ovoga džemata koji se pamte su:

Ćeman hadži Aljo

Omerbašić hadži Muhamed

Husanović hadži Muhamed

Mekteb

Među ono što karakteriše ovaj džemat ubraja se i brojnost polaznika mektebske nastave. Mektebska nastava se odvija na jednom mjestu. Broj upisane djece  svake godine prelazi 200 polaznika. Ove godine je upisano 205 od toga 78 uči u Kur'anu.

Mukabela

Mukabele su već tradicija ovoga džemata i to muška poslije ikindije namaza i ženska poslije podne namaza. Što se tiže učača  nabrojat ću samo one koji su učili  posljednju mukabelu i to mušku: Hasak ef. Raif, Smajić ef. Šerif, Ćeman h. Jusuf, Delić h.Sulemen, Lekić Suleman, Lekić Ibrahim, Ćeman h.Asim, Husanović h.Muhamed, Husanović h.Adil, Husanović h. Ragib, Omerbašić h.Muhamed, Omerbašić Sakib, Ćeman Kasim, Ćeman Alija, Lekić h.Vehad, Ćeman h.Smail, Ćeman h.Redžo.

Žensku mekabelu su učile: Ahmić Berina, Omerbašić Amina, Lekić Šahza, Omerbašić Šemsa, Omerbašić Melka, Omerbašić Rasema, Alić Alija, Lekić Rašida, Lekić Vahida, Omerbašić Sedina, Omerbašić Ajla, Ahmić Mihrata, Omerbašić Normela, Lekić Dženana, Ćeman Kadira.

Aktivnosti džemata:

U ovom Džematu se odvijaju stalno neke aktivnosti tako da ih je teško nabrojati. Ne prođe niti jedan značajniji datum, a da se ne održi prigodan program, ali ono po čemu se svake godine ovaj Džemat poznaje jeste  centralna svečanost Medžlisa povodom Nove hidžretske godine u kojoj učestvuju svi imami Medžlisa.

Predsjednici džematskih odbora:

Ćeman h. Mustafa, Klepić Redžo, Mujkić Muharem, Husanović Muharem, Jacić Adem, Aljić Salko, Ahmić Redžo, Klepić h.Redžo, Husanović h. Muhamed.

Hadžija iz ovoga džemata ima mnogo, nabrojat ćemo ih po palankama osim prvih pet koje navodimo po godinama obavljanja hadža.

Prvih pet hadžija su:

Ćeman Mustafa godina odlaska 1931.

Ćeman Muhamed godina odlaska 1934.

Ahmić Hasan godina odlaska 1965.

Ćeman Aljo   godina dolaska 1966.

Omerbašić Huska godina odlaska 1967.

Ostale hadžije po palankama su :

Palanka Alići-Ćemani-Okići:

Alić Mehmed i Safija, Ćeman Ramo, Ćeman Aljo, Ćeman Jusuf i Aiša, Ćeman Asim i Kadira, Ćeman Senad i Nsiha, Ćeman Omer, Ćeman Kemal, Ćeman Rabija, Okić Asim, Okić Fatima ¨Mila¨, Hasak Raif ef, Hasak Šejma, Hasak Mensura.

Palanka Lipe-Palučak

Klepić Ahmet, Klepić Atif i Džemila, Klepić Muharem, Klepić Mušo i Isma, Klepić Redžo i Aiša, Klepić Derviša, Klepić Mustafa i Fatima, Karahmet Smail, Smajić Redžo, Smajić Suljo i Fatima, Smajić Mujo, Smajić Suljo i Hajra, Smajić Saliha, Smajić Hamdija, Ćeman Sulemen, Smajić Šerif, Smajić Osman, Klepić S. Ramo.

Palanka Hrustićke

Ćeman Ramadan, Ćeman Redžo, Ćeman Smail, Smajić Meho, Smajić Ismet i Uma, Smajić Mujo, Smajić Adem i Azemina.

Palanka Omerbašići

Ahmić Hamid i Ajka, Ahmić Muhamed, Ahmić Ešef i Muhiba, Omerbašić Redžo i Hanifa, Omerbašić Đulaga, Omerbašić Šerif i Kadema, Omerbašić Hanifa, Omerbašić Kasim i Omerbašić Rasima, Omerbašić Salih i Zineta, Omerbašić Suljo,

Omerbašić Fehim, Omerbašić Muhamed, Omerbašić Melva, Omerbašić Smajo, Omerbašić Razija, Ramić Muhamed i Ramić Hanifa.

Palanka-Lekići

Lekić Ramo, ekić Mehemed i Rabija, Lekić Vehad, Lekić Muharem i Šahza Lekić Ema, Lekić Muhamed i Mevlida, Lekić Mehmed.

Palanka Samci-Sakalići

Delić Meho, Delić Suljmen, Husanović Muhamed, Husanović Fadil i Rasima, Husanović Ragib i Zulejha, Husanović Mina, Husanović Bajro, Karahmet Ismet i  Ema, Karahmet Meho i Saliha, Karahmet Kemo i Minka.

Palanka Ahmići

Ahmić Salih, Hodžić Sujeman i Fata

Akika i šerijarska vjenčanja:

Šerijatskih vjenčanja u 2008. godini je bilo osam, a akika deset.

Polaznici mekteba koji su završili medresu, Fakultet Islamskih nauka ili IPF:

Ćeman Rasim, Ćeman Mirsad, Karahmet Esad, Lekić Fadil, Ćeman Muhamed, Ćeman Senad, Ćeman Fuad, Ćeman (r. Orlović) Fatima, Mudrov (r. Omerbašić) Nisveta, Klepić Hajrudin, Ćeman Sabahudin, Klepić Džemal, Smajić Muhamed, Ahmić Fahir, Karahmet Salih, Smajić Esad, Omerbašić Hidajeta, Omerbašić Amina, Smajić Isma, Omerbašić Sedin, Lekić Dženana, Omerbašić Elvedin, Klepić Fatima, Ahmić Berina, Topovčić (r. Alić) Meliha, Omerbašić Sabahudin, Bašić(r. Omerbašić) Amela, Omerbašić Mehmed, Smajić Derviš, Smajić Adem, Smajić Husejn, Orlovoć (r. Ćeman) Mejra, Lekić Hamzalija

                                                                                                        04.02.2009.