A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: site_url

Filename: site/header.php

Line Number: 8

favicon.ico" />      

DŽEMAT JEVADŽIJE

  • rasid orlovic
  • 09.02.2013
  • Komentara: 0
  • Jevadžije,

DŽEMATSKI ODBOR

Imam Fuad  Ćeman; Predsjednik Jusuf Saltagić, Članovi: Hasan Mašić, Alija Hrnjić i Karahodžić Himzo.

Džemat Jevadžije je jedan od najstarijih džemata ne području MIZ-e Tešanj, iako je danas jedan od najmanjih džemata, sada u sastavu džemata ima 156 domaćinstava. Najstariji pisani tragovi o džematu Jevadžije datiraju iz 1847. godine kada je kao imam službovao Hrnjic ef. Omer Obavljao dužnost imama u Jevadžijama od 1847. do 1876. god. Roden je 1827 a umro 1900.g. Poslije njega se spominje hafiz Šemso ef. Karahodžić bio imam u Jevadžijama od 4. juna 1919. godine do 1950. godine. Hafiz Šemso ef. je roden 1898.god. a umro 1950. godine. Medresu završio u Tešnju. Posebno treba napomenuti Saltagic (Mujo) Adem ef. - dužnost imama u Jevadžijama obavljao je od 1950 - 1985. godine. Roden je 10.04.1928. godine, a umro 02.07.2001. godine. Završio je Behrambegovu medresu u Tuzli 15.06.1947. godine. U Jevadžijama su još obavljali imamsku službu: Talo ef., hafiz Abaz ef.,Terzić ef., Brkić ef. Mahalbašic Ibrahim ef., hafiz Ahmed ef. Arslani, Hamza ef. Ibrahimkadić, Hadžic Halid ef., hafiz Mustafa ef. Efendić, Raif ef. Hasak, Enver ef. Kurtic, Mustafa ef. Skejić  i hfz.Senahid ef. Zaimović. Sadašnji imam džemata je Fuad ef. Ćeman.                                                        

        Prema saznanju, vjersku naobrazbu u džematu Jevadžije, sticali su mještani Jevadžija, Raduše, Vukova, Cerovca, Mracaja, Jelah Polja i Jelaha. Vremenom su se pojedina mjesta odvajala u zasebne džemate a medu njima posljednji Jelah nakon zajednicki izgradene džamije u Jelahu 1971. godine.

        U džematu Jevadžije od prije 1847 do danas bila četiri mesdžida – makteba, Treći mesdžid koji je bio napravljen krajem dvadesetih godina prošlog vijeka, u toku drugog svjetskog rata služio je kao sabirni centar za prihvat muhadžira iz Istočne Bosne.  Posljednji mesdžid je sagrađen  1966. godine kad je imam džemata bio je Adem ef. Saltagić,  mutevelija Salko Karahodžic, a blagajnik je bio h. Avdo Saltagić. Godine 1987. je napravljena imamski stan - kuća.  Mesdžid je srušen 30.11.2003 godine, kada je sagrađena nova džamija.  

       Kamen-temeljac za novu džamiju u Jevadžijama postavio je zenički muftija mr. Ejub ef. Dautović 10.05.2002. godine. Džamija je građena tri godine, ima podrumske protorije u kojima je mektebska učionica, biblioteka, abdesthana i kotlivnica, sprat i mahfil, dimenzije džamije su 11m. X 13 m. pokrivena 02.12.2002. godine. Temelj munare odliven 15.6.2004. god. a 24.6.2004. – počelo je zidanje munare. 01.08.2004. - pokrivena munara. Prva džuma-namaz klanjana je u novoj džamiji: 23.05.2003. godine, a otvorenje nove džamije je bilo: 06.08.2005.godine.Ove godine ugrađena su i tri klima – uređaja, a centralno grijanje još prije otvorenja džamije.

       U posjedu džemata imaju dva vakufa, Mašića vakuf i  njiva zvanaVis: imamska kuća (1987. ) i gasulhana, sagrađena 1997 godine. Takoder, u džematu su tri greblja: Centralno greblje na Visu, familijarno greblje Hrnjići i familijarno greblje Kantići, sva tri greblja su ove godine uređena i ograđena (2008.god.). Vakuf poznat kao "Mašića vakuf" su ufakufili trojica džematlija: Mašic Haso, Saltagić (Avdo) Mujo, Saltagić (Avdo) Meho.

        U dosadašnjem periodu postojanja džemata dužnost mujezina  obavljali su slijedeće džematlije: Saltagic (Avdo) Meho, Karahodžic (Emin) Meho, Hasanicevic (Arif) Fehmo, Hrnjic (Suljo) Adem, Mašic (Mahmo) Asim, Saltagic (Mujo) Avdo,  Senaid (Mujo) Dizdarevic, Kantic - Vejsic Mustafa, Saltagic (Meho) Sulejman  i Hrnjic (Avdo) Fadil.

         Mutevelije, predsjednici džematskog odbora su bili:  Saltagić (Avdo) Meho  Karahodžić (Salko) Arif , Karahodžić (Smajl) Salko, Saltagić (Mujo) Avdo, Saltagić (Mujo) Husejn, Hrnjić (Avdo) Fadil,  Kantić (Iso) Nurija, Kantić (Halil) Hamdo, Dizdarević (Hamdija) Mujo,  Kantić (Iso) Meho i  Hrnjić (Zejr) Alija  je sadašnji predsjednik džematshog odbora. Članovi sadašnjeg džematskog odbora su: Hrnjić  Alija – predsjednik, Mašić Haso - blagajnik, Saltagić  Smajl, Saltagić Nedžad i  Hrnjić  Fahko.

         Do sada je na hadž iz džemata Jevadžije otišlo 15 ljudi, a nadamo se povećanju tog broja i želje za obavljanjem te islamske obaveze. Mukabela za vrijeme Ramazana se uči od kada i u drugim džematima starijim, učio je Saltagić Adem ef. mujezin Saltagić Sulejman. Sada mukabelu uči imam Fuad ef. muallima h. Fatima Ćeman, svršenici medresa povremeno i učenici mektebske nastave. U ovoj godini su obavljene dvije akike i dva  šeriatska vjenčanja u našem džematu.                    

          Sada je imam u Jevadžijama prof. Fuad ef. Ćeman. Rođen 01.12.1962. godine u Miljanovcima, opština Tešanj. Osnovnu školu završio u Miljanovcima, a srednju Gazi Husrevbegovu medresu u Sarajevu završio 1982. godine. Prvo zaposlenje bilo mu je u medžlisu Zenica, džemat Grm 1985. godine. Godinu dana poslije počinje obavljati dužnost imama u Šijama, medžlis Tešanj, gdje se zadržao sve do 1991. godine kada prelazi na dužnost u džemat Kraševo. Dužnost imama u džematu Jevadžije preuzima 01. januara 1996. godine. Diplomirao na Islamskoj pedagoškoj akademiji u Zenici 5.10.1999. godine, a 15.02.2007. godine  na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici, stiče zvanje profesora islamske vjeronauke.Mektebska nastava u džematu se odvija na jednom mjestu i kontinuirano, nije prekidana ni u ratu pa do danas. Podaci o broju upisane djece govore da vjersku pouku pohađa više od 80 % djece uzrasta do 15 godina.  Tako je : 2000/2001 – bilo upisano  96 polaznika,   2001/2002 - 96 polaznika, 2002/2003 - 98 polaznika, 2003/2004 - 99 polaznika, 2004/2005 - 96 polaznika, 2005/2006 - 89 polaznika, 2006/2007 - 96 polaznika, 2007/2008 – 91 polaznik. Svake godine završi hatmu od 20 do 25 učenika i oko 30 učenika pohađa kur'ansko pismo. Ove godine u mektebu ima upisan: 81 učenik, a 21 uči u Kur'anu. Tri učenika su završila medresu iz ovog džemata u posljednjih deset godina: Ćeman Nedžmija, Kantić Haris i Saltagić Jusuf.

           Svake godine se obilježe svi značajniji islamski praznici i datumi, a posebno u zadnjih pet godina za Novu hidžretsku godini dijelimo djeci mektebskoj  novogodišnje poklone – paketiće i nadamo se i u buduće da ćemo to uspijevati.