A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: site_url

Filename: site/header.php

Line Number: 8

favicon.ico" />      

DŽEMAT LJETINIĆ

  • rasid orlovic
  • 07.03.2013
  • Komentara: 0
  • Ljetinić,

IMAM: Hamzalija Lekić

PREDSJEDNIK: Muhamed Hankić

ČLANOVI: Čamdžić Ibrahim, Čamdžić Zeir, Hadžan Muharem, Agić Muhamed i Alibalić Ćamil.

Historijat 

Džemat Ljetinić nalazi se pored puta Doboj-Teslić, a udaljen je od Tešnja 5 km. Do 1960.god.pripadao je združenim džematima grada Tešnja. Sastoji se od tri palanke. U svakoj palanki bio je po jedan mekteb u kojima se obavljala vjerska pouka i klanjao teravih namaz. Džumu i bajram namaze džematlije su obavljali u susjednim džematima, a najčešće u Tešnju. 1958.god.na dužnost imama dolazi r.h.Mustafa ef.Salkičević,koji svojim umjećem i trudom za kratko vrijeme uspje organizovati akciju za izgradnju džamije.

17. 02. 1960.god. počeli su gradnju džamije, a 09.09.1960.god. bilo je njeno otvorenje. Sa izgradnjom džamije prestale su funkcije mekteba tako da su sve vjerske aktivnosti obavljane u džamiji i tako postaje samostalni džemat. Posebno je važno naglasiti da je ovo prva novosagrađena džamija poslije Drugog svjetskog rata u BiH.  

Od 1958. do 1963.god.imam je bio r.h.Mustafa ef. Salkičević kada odlazi u penziju.                                                                              1963 do 1975.god.ovu dužnost obavlja r.h.Mehmed ef.Ćeman koji takođe iz ovog džemata odlazi u penziju.U njegovom mandatu je sagrađen imamski stan i garaža.  Od 1975 do 1977.god. dužnost imama obavlja Ibrahim ef. Husejnović.                                                                                                 

Od 1978.god. do danas dužnost imama obavlja h. Hamzalija ef. Lekić.

U ovom periodu od 1978. god. do danas obnovljena je sva infrastruktura. Obnovljena je el.mreža, tel.mreža, asfaltiran put, sagrađen omladinski dom, uveden vodovod, sagrađen poligon za sportske aktivnosti.                   

U naselju Rosulje sagrađen mekteb 1985.god

Novi imamski stan sagrađen 1998..                                                                                                  U palanki Alibalići sagrađen novi Mesdžid  2002.god. vakif Ahmić Šemso

Započela gradnja nove džamije 2007.g

Izgrađeno šehidsko spomen obilježje 2008.                                                                                                                                                                                                                     

Vakifi

1.r.h. Ibrahim Čamdžić, 2.r.h.Mehmed Čamdžić,3.r.Čamdžić            Avdo,4.r.Čamdžić Omer,5.r.Čamdžić Salko,6.r.Alić rođ.Čamdžić Rukija,7.r.Hadžan Muharem,8.r.Hadžan Atif,9.r.Hadžan  Adem,10.r.Hadžan Adem mujezin,11.Ahmić Šemso.

Predsjednici dž.o.-mutevelije

1.r.Husein Čamdžić,2.r.Emin Agić,3.r.Adem Hadžan,4.Mehmed Ahmić,5.h.Ramiz Čamdžić. 

Mujezini

1.r.Adem Hadžan,2.r.Ašir Hankić,3.h.Omer Čamdžić.

Hadžije

r.Čamdžić Ibrahim ,2.r.Čamdžić Mehmed,3.Čamdžić Omer,4.Čamdžić Ramiz,5.Čamdžić Malka,6.Čamdžić Sabiha,7.Ahmić Osman,8.Ahmić Hamila,9.Ahmić Ema,10.Ahmić Melva,11.Alibalić Hafiza,12.Alibalić Bejza,13.r.Hadžan Mehmed,14.Hadžan Samil,

15.Agić Muharem,16.Lekić Ramzija,17.Lekić Hamzalija.

Mukabela

Imami džemata, r.Hadžan Adem, r.Hadžan Edhem, r.Agić Aljo,

r.Čamdžić Muharem, h. Omer Čamdžić,Lekić Emina te povremeno

polaznici mektebske nastave.Mukabela se uči od 1966.god.

Mekteb 

Džemat ima 260 domaćinstava, oko 1000 stanovnika,120 polaznika mektebske nastave od kojih 35 uči u Kur'anu.Medresu je završila Lekić Emina ,IPF Čamdžić Elvir.Udžematu se obilježavaju mubarek dani i noći uz prigodne programe,a prošireni mevlud priređuje se na godišnjice otvaranja džamije i mesdžida.U2008.god.bilo je 8 šerijatskih vjenčanja.

O ovom džematu moći će se ako Bog da, još puno toga reći nakon završnih radova. 

Imam džemata   Hamzalija ef.Lekić