DŽEMAT MRKOTIĆ-PUTEŠIĆ

Mrkotić-Putešić  

Džematski odbor nakon izbora 2011.g.

Imam Hajrudin  ef.Delić

Predsjednik Avdo Ramić, 

ČLANOV: Ahmet Ganjgo, Unkić Mujo, Ramić Alija, Hatkić Edin i Šarotić Hamdo. 

Džamija i njen historijat

Prva zidana džamija sa munarom je izgrađena i proklanjana 1924.g. Ta džamija sa povremenim i potrebnim restauracijama je potrajala sve do 1973, kada se nanovo na istim temeljima gradi nova džamija koja je otvorena 1974.g. Džamija tog izgleda je služila džematu sve do rata(92-95). U ratu je oštećena a krajem rata, 95-e g. takođe jedna manja restauracija, vanjski moleraj itd.

Godine 2003. džematlije pokreću inicijativu za proširenjem džamije i kompletnom restauracijom i tako posao vrijedan preko 200 000km se uspijeva vrlo brzo okončati. Dana 17.07.2004.g. je bilo svečano otvorenje. Džemat Mrkotić dobio je jednu potpuno novu, veću i potkupolnu džamiju.

Godina 1924. nije godina od kada datira prva džamija u džematu. Naime prije te džamije postojala je džamija sa munarom, drvene konstrukcije. To vrijeme je bilo vrijeme u kome su imami dugo vremena bili u službi u jednom džematu, pogotovo ako su još bili iz toga mjesta kao što je slučaj npr. sa Omer ef. Unkićem koji je službovao 43.g. u rodnom Mrkotiću. On je sa službom započeo davne 1924.g. a prije njega na dužnosti imama imamo dvojicu imama takođe iz Mrkotića koji su obavljali dužnost i treći imam drvene džamije je bio Hujdur ef. Ramo.

Tako da bih mogli ustvrditi da je u ovom džematu postojala džamija još i u 19 stoljeću ako ne i ranije.

Imami džemata;

Prvi imam koji se pominje je bio iz porodice Ganjgo, zatim iz porodice Čaplja (mještani), zatim Hujdur ef. Ramo.

Od 1924 – 1964 Omer ef. Unkić

Jedno kraće vrijeme u 1964.g. -  Salkičević ef. Mustafa

Od 1964 – 1980 Salibašić ef. Mustafa

Od 1980 – 1985 Mulahusejnović ef. Osman

Od 1985 – 1987 Omer ef. Ćosić

Od 1987 – 1991 po jedan kraći period dužnosti imama su obavljali slijedeći imami ; Omer ef. Kurtić, Ljevaković ef. Enes, Fuad ef. Omerbašić(11.1987-07.1988.), Trepčo ef. Osman, Almir ef. Hadžić – od oktobra 1989 do septembra 1990.g.,

Od 1991 – 1999 Mehmed ef. Stanaklić

Od 05.03.1999 dužnost imama obavlja Hajrudin ef. Delić, sadašnji imam.

Najznačajniji vakifi džemata;

Mehić Muharem – vakif zemljišta harema džamije

Ramić h. Smajdža – vakif jednog dijela novog mezaristana

Kadrić Muho – vakif jedne od najvećih vakufskih parcela - „Gugurić“

Rizvanović h. Bego – vakif parcele greblje „Ulice“

Ganjgo Ahmet i Čaplja Meho – vakifi šehidskih česmi

Kondžić (Kadrić) Ruvejda

Ramić Smajl

Mujezini džemata;

Od 1924 do 1955 Čaplja Mehan, Od 1955 do 1975 Ramić Muharem, Od 1975 do 1977 Ramić Emin, Od 1978 do 1993 Unkić Mumin, Od 1994 do 2008 Ganjgo Ramo, Od 2008 Ramić h. Alija

Mektebi;

U džematu Mrkotić pored mektebske nastave koja se izvodi u vakufskoj kući takođe mektebska nastava se izvodi i u mektebu u Putešiću.

Broj upisanih polaznika je 166 a od toga broja njih 37 je u 2008.g. jesu bili učenici koji uče u Kur'anu.

Mukabele;

Mukabela u džematu se uči od osnivanja samog džemata. Uz imame imamo i slijedeća imena aktivnih dugogodišnjih učesnika i učača mukabele; Čaplja Mehan, Čaplja Juso, Unkić Tahir, Ganjgo h. Ahmet, Ganjgo Ramo, Ramić Emin, Ramić Muharem, Ramić Dedo, Ramić ef. Ramo, Unkić Muharem, Unkić Mumin.

Od unazad nekoliko godina mukabela u džematu Mrkotić postaje jedna posebna tradicija gdje pored imama uče mukabelu, uz stare i iskusne učače, na prvom mjestu učenici medresa a zatim izrasliji i sposobniji učenici mekteba uz impozantan broj onih koji prate i slušaju mukabelu.

Itikaf

U džematu nije zabilježeno da je postojala praksa izvršavanja itikafa u džamiji.

Osobenost džemata;

Uz redovne prigodne programe povodom mubarek noći, tradicionalne mewlude 17-e i 27-e noći mjeseca Ramazana valja pomenuti i tradicionalni „Šehidski mewlud“ 30.04.u znak sjećanja na organizovanje prve čete u predhodnom odbranbenom ratu kao i sjećanje na najhrabrije sinove džemata. Nova hidžretska godina takođe postaje tradicionalna sa svojim načinom obilježavanja uz podjelu paketića polaznicima mektebske nastave.

Predsjednici džematskih odbora;

Rizvanović Avdo do 1924.g., zatim,  Ganjgo Huska, Ramić Mehin, Mervanović Sado(dužnost obavljao 20.g.), Ramić Meho, Ramić Ramo, Kadrić Avdo, Ramić Aljo 1991 – 2003,

Unkić Mustafa 2003 – 2007.

Od 2007.g. na dužnosti predsjednika džematskog odbora je Unkić Muho.

Hadžije džemata;

Zabilježeno je da je prvi hadžija Unkić Osman, otac od Omer ef. Njegov put i boravak na hadžu je iznosio ravnih šest mjeseci.

Zatim Rizvanović Bego i Ramić Osman od kojih je h. Bego dušu ispustio i pokopan u povratku sa hadža.

U šezdesetim i sedamdesetim godinama hadž su obavili; Rahić Ibro, Čaplja Salih, Ganjgo Ahmet, Čaplja Šaban, Ramić Smajo-Smajdža, Mervanović Husejn, Ramić ef. Ramo i Mervanović Omer.

U ratu su hadž obavili Čaplja Šemso kao otac poginulog borca Armije BiH i Ganjgo Mustafa kao RVI.

Poslijeratne hadžije su; Ramić Ramo, Ganjgo Hedija, Ramić Elvir (1997.)  Ramić Alija i Unkić Mušir (2002), Ganjgo Muharem i Brković Muhamed(2007).

Šeriatska vjenčanja;

Tokom 2008.g. u džematu je obavljeno 15 šeriatskih vjenčanja, a u zadnjih 7 godina 69.

Akika je billa jedna.

Polaznici mekteba koji su završili medresu, Fakultet Islamskih nauka ili IPF;

Hatkić Samir, Ganjgo Hakija, Šarotić Jusuf , svi završili medrese i trenutno studiraju na FIN-u

Učenici medresa; Ganjgo Semin, Ramić Amir, Šujić Amir i Čaplja Selma.

Imam džemata;

Delić ef. Hajrudin, (u saradnji sa džematskim odborom)