DŽEMAT NOVO SELO

  • rasid orlovic
  • 16.03.2013
  • Komentara: 0
  • Novo Selo,

IMAM Emir ef. Hodžić prof. 

PREDSJEDNIK Senad Salihbašić

ČLANOVI: Nedim Hadžić, Hadžikadunić Halid, Hasičić Adem, Kerlić Hajrudin, Bedak Sakib. 

Historijat - Džemat Novo Selo samostalno djeluje od 1950.g. Prije toga je bio u sklopu drugih džemata te su im imami dolazili samo radi mektebske pouke ili teravih namaza. 1963. su napravili novu zgradu mekteba –do tada su klanjali u staroj-na mjestu gdje je danas imamski stan. 1976 džematlije počinju gradnju džamije koju su svečano otvorili 24.10.1982.g. Imamski stan su  počeli graditi 1990.g. te je već 1995. bio završen i useljen.

Imami - Prvi imam koji je službovao u ovom džematu je Abdullah ef. Hadžić od 1950-1995. zatim Omer ef. Kurtić od 1995-2001. ,te sadašnji imam Emir ef. Hodžić koji stupa u službu 01.06.2001.g.

Vakifi - Od vakifa koji su dobili vakufnamu od strane Vakufske direkcije Rijaseta IZ u BiH je Hanić Ummihana, te su džematlije 2003.g. zajedničkom akcijom kupili tri dunuma zemlje tik uz harem džamije čime su proširili mezarje, za šta je tadašnji džematski odbor dobio vakufnamu.

Mujezini - Ahmo Salihbašić je mujezin koji je ovu dužnost obavljao 30 godina. Od 1990 mujezin je Osman Bedak koji je i sada aktivan.

Mekteb - U mektebu Novo Selo  upisano je 78. polaznika od čega njih 30 uči u Kur<anu.Nastava se održava samo u džamiji.

Ne održava se itikaf.

Mukabela se uči od osnutka džemata a učača je bilo mnogo jer su puno puta angažovani polaznici mektebske nastave.U proteklom periodu na mukabeli su učili<-imam Emir ef. Hodžić,penzionisani imami Abdullah ef. Hadžić i Halid ef. Hadžić,Emina Džaferhodžić student FIN-a,te Edin Bedak učenik medrese.

Od 2005.g. uz pomoć i saradnju sa savjetom MZ Novo Selo održava se hatma i mevlud šehidima ovog džemata i svima nam jr želja da to postane obavezna tradicija.Svakako treba spomenuti Ramu Hadžića sadašnjeg muteveliju koji već dvadesetak godina održava cvijetni park u haremu džamije ne žaleći truda i sredstava.

Mutevelije, po sjećanju, su: Bedak hadži Ramo, Ahmetović Rasim, Hadžić hadži Osman, Šeljmo hadži Ibrahim, Ćehajić Hajrudin, Ćehajić Senad i Hadžić Ramo mutevelija koji uređuje i održava najuredniji harem džamije na području Medžlisa IZ-e Tešanj i šire.

Hadžije - Od 1966.g. hadž su obavili Musto Hadžić, Bedak Ramo, Šeljmo Zlatka, Abdullah ef. Hadžić, Šeljmo Ibrahim i Šerifa, Korajlić Smajl i Rasim, Hadžić Ibrahim i Behija, Tenić Behija, Hadžić Šerif, te su bedeli obavili hadž za rahmetli Hadžić Nusretu, Korajlić Osmana i Hanu i Korajlić Ruvejdu.

Šerijatska vjenčanja - U 2008.g. obavljena su tri šerijatska vjenčanja- Mulić Adem i Subašić Elma, Hadžić Edin i Roša Fahreta i Ljevaković Hajrudin i Mešić Senada.

Učenici medresa - U Behram-begovoj medresi je trenutno Edin Bedak,a već ju je završila Emina Džaferhodžić koja je student na FIN-u.Gazi Husrev begovu medresu i studij šerijatskog prava završili su djeca Abdullah ef.-Muharem, Mustafa,Ibrahim i Almina Hadžić i svi rade u IZ.Studij šerijatskog prava završio je i Hidajet Hadžić koji radi kao vjeroučitelj u OŠ. Huso Hodžić.

2002.g. je uz džamiju dograđena i gasulhana i učionica te je uvedeno i centralno grijanje.

Podatke sabrao Emir ef. Hodžić imam džemata Novo Selo