DŽEMAT RADUŠA

  • rasid orlovic
  • 16.03.2013
  • Komentara: 0
  • Raduša,

Raduša

Džematski odbor nakon izbora 2014. g.

IMAM Ramo ef. Svrzo prof.

PREDSJEDNIK Hadžimehić Adnanl

ČLANOVI: Šišić E. Fuad, Mujaković Besim, Braković Hasan, Saračević Osmo, Artuković Muharem. 

Blagajnik džemata je Jasmin Šišić.

Položaj i Historijat -  Džemat Raduša se nalazi na jugozapadnoj strani od Tešnja. Ima oko 320 domaćinstava sa oko 1200 stanovnika. Ovaj džemat se sastoji od nekoliko mahala, od kojih se neke spominju još iz doba Osmanlija (Bejtići, Hadžimehići, i Mešića Mahala) kada su postojala dva mekteba i to: Mekteb u Bejtićima koji je još u upotrebi i mekteb u mahali Mešići koji više ne postoji, oboren je prije četrdeset tri godine. Ovaj džemat je poslije II svjetskog rada bio u sastavu džemata Tešanj, osim mahale Bejtića. Prije trideset godina džematlije ovog džemata su osjetile potrebu za izgradnjom novog mesdžida, te je i zgrađen novi mesdžid koji je stavljen u funkciju 1985. godine, a prva džuma u njemu je klanjana 15. 04. 1988.g, dok je 1991. godine uz njega izgrađena munara.

Imami- Mehmed ef. Sinanović - do 1925.g. Salih ef. Kajmo od 1925 do 1954. g., Hafiz Ahmed Adilović, Mehmed ef. Halep - klanjao dženazu Musi Ćazimu Ćatiću i ponovo Salih ef. Kajmo od 1954. g. do 1961. godine. Bešo Salih od 1961. g. do 1972. g. Mujčić Husein od 1972. do 1.1.1988.g, od kada je na dužnosti imama pa sve do danas u ovom džematu Mujo ef. Kavazović.

U Mešića mektebu dugi niz godina teravih-namaz su klanjali Hatibović Mustafa, Hojkurić Ibrahim i njegov sin Dalko.

Vakifi -   Najznačajniji vakifi u džematu su: Šišić H. Mujaga, Nakić Mujo, Demirović Osmo, Hadžalić H. Tahir, Nakić Zlata, Mujčić Husein, Mujčić Osman, Mujčić Seid, te džematlije džemta koji su kupili zemljište za proširenje harema i parking kod džamije.

Mekteb -  Mektebska nastava se izvodi u jednoj mektebskoj učionici. Upisano je 105 polaznika, od kojih 45 uči u Kur'anu.

Mukabela -  u ovom džematu se uči redovno, a pored imama uče je i neke džematlije i neki polaznici mektebske nastave.

Predsjednici džematskih odbora - mutevelije -Mujčić Mustafa, Nakić Husein, Nakić Mujo, Brka Nurija, Mujčić Osman, Bejtić Meho, Mujčić Mujo, Kovačević Ibro, Bejtić Suljo, Bejtić Šefik i Hadžimehić Fajko.

Hadžije-   Hojkurić Ibrahim, Hojkurić Abdulah, Hojkurić Safeta, Smailhodžić Mujo, Alić Smail, Mujčić Osman, Mujčić Muhamed, Mujčić Fata, Braković Jusuf, Šišić Mehemed, Šišić Husein, Šišić Mujo, Mujčić Husein, Šišić Fuad, Mujčić Mujo, Mujčić Mina, Brkić Nurija, Brkić Hamza, Bejtić Meho, Bejtić Muhamed, Bejtić Rašid, Bejtić Fatima, Bejtić Ajka, Mujčić Salih, Mujčić Nedžad, Hadžimehić Fadil-Fajko, Saračević Adem, Kašibović Zeir i Safeta, Demirović Adem, Bejtić Huso, Kavazović Mujo, Muučić Mehmed i Hatidža, Saračević Fadila.

Šerijatska vjenčanja - u 2008. godini 9, a u zadnjih sedam godina 42.

Akika -  u 2008. godini 8 akika.

Osobenost džemata -   čista kisela voda, veliki broj različitih prezimena - 45.