Završeni radovi na restauraciji Čarši džamije i munare - 21.05.2023.

  • rasid orlovic
  • 22.05.2023
  • Komentara: 0
  • Vijesti,

Završeni radovi na restauraciji Gazi Ferhad-begove džamije i munare u Tešnju 

U nedjelju, 21.05.2023.godine (2. zu-l-ka'de 1444.h.g.) završeni su radovi na restauraciji Gazi Ferhad-begove džamije i munare u Tešnju.

Gazi Ferhad-begova (Čarši) džamija u Tešnju je nulti spomenik kulture izgrađena 1558.godine, pa se restauracija džamije odvijala pod nadzorom Federalnog Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa u BiH kroz 4. faze:

I faza - istražni radovi i izrada elaborata, 

II faza- vanjsko uređenje džamije i harema,

III faza – restauracija džamije: (obijen malter sa zidova i kupola, izvršene potrebne popravke,  završeno malterisanje i krečenje, razvedene i urađene nove instalacija električne energije, podnog grijanja i klima uređaja, zamijenjen  drveni mahfil i itikaf u džamiji, postavljeni novi  prozori,zarvšeni kaligrafski radovi i oslikavanje ornamentike na unutrašnjim zidovima  i vanjskom ulaznom zidu džamije, priključeno grijanje džamije, izgrađen šadrvan u haremu  džamije). 

IV faza koja je započela u srijedu, 28.04. 2021. u okviru koje je: izgrađena potpuno nova munara (nakon rušenja postojeće dotrajale munare u noći od ponedjeljak na utorak 11. na 12. decembra 2017. koju je srušio jak vjetar), sanacija krova džamije, oslikane kupole i zamijenjeni drveni elemenati na sofama džamije.  

Valja napomenuti da je munara zidana kamenom po istom principu kao i prva uz upotrebu metalnih klanfi i toplog olova, te da je zadržan njen autentičan izgled i visina.

Finansiranje  IV faze na restauraciji džamije i munare vršeno je sredstvima domaćih vakifa i Generalne direkcije vakufa Republike Turske.  Radove su izvele domaće firme kao podizvođači angažovane od strane glavnog izvođača Turske firme Sama Bursa Yapi ins.tic.Itd.şti., od kojih je najzahtjevniji dio - zidanje munare izvela firma Fajić d.o.o. Mostar.