Izvršni odbor Medžlisa

Članovi Izvršnog odbora Medžlisa Islamske zajednice Tešanj

1. Zehrudin Kruško, iz džemata Miljanovci Novi, predsjednik Izvršnog odbora

2. mr. Fuad ef. Omerbašić, iz džemata Čarši džamije, glavni imam

3. hadži Edib Turalić, iz džemata Harman džamije

4. dr. Faruk Unkić, iz džemata Dibekhana džamije

5. Nadir Medarić, iz džemata Hamzi-begove džamije

6. Kasim Alić, iz džemata Jelah

7. Rasim Omerbašić, iz džemata Jelah

8. Mesud Ibrahimkadić, iz džemata Medakovo

9. hadži Osman Jašić, iz džemata Dibekhana džamije

10. Musto Plančić, iz džemata Jablanica

11. hadži Redžo Klepić, iz džemata Miljanovci

12. Suljo ef. Djedović, imam u džematu Oraš Planje

13. mr. Almir ef. Hadžić, imam u džematu Jelah

14. Ibrahim ef. Okanović, imam u džematu Bukva

15. mr. Enver ef. Kurtić, imam Čarši džamije