Nastavljeni radovi na izgradnji vakufske kuće u Tešnju, 26.06.2019.

  • rasid orlovic
  • 26.06.2019
  • Komentara: 0
  • Vijesti,

Nastavljeni radovi na izgradnji vakufske kuće u Tešnju – Danas su (srijeda, 26.06.2019.godine) nastavljeni radovi na izgradnji vakufske kuće u Tešanju, koji su započeli a u subotu, 13. 10. 2018.

Kuća se gradi na vakufskoj parceli Čarši-džamije k.p. broj: 1081 K.O. Tešanj I, na mjestu ranije kuće koja je bila dotrajala, a potpuno porušena u ratu 1992.-1995. godine i to kao dvojni stambeni objekat dimenzija 16,57 x 9,03 m, spratnosti 1/3 – suteren, prizemlje i sprat (1/3 sut+P+1). U suterenu su izgrađenee garaže, a u prizemlju i na spratu su planirani stanovi za imame Čarši i Dibekhana džamije.

Objekat se gradi zajedničkim učešćem džemata Čarši i Dibekhana džamije, a kako je zemljište vakuf Čarši-džamije, džemat Dibekhana džamije će proporcionalno vrijednosti zemljišta učestvovati većim novčanim iznosom u izgradnji objekta. 

Svi koji žele pomoći ou akciju mogu svoju pomoć upltiti kod džematskih odbora ovih džemata, na blagajnui Medžlisa ili na transakcijski račun Medžlisa IZ-e Tešanj otvoren kod vakufske banke u Tešnju broj: 1603005500011523 sa naznakom „Za vakufsku kuću u Tešnju“.