Naše hadžije u Medini, prva posjeta Poslanikovoj džamiji i selam Poslaniku a.s., 31.07.2019.

  • rasid orlovic
  • 31.07.2019
  • Komentara: 0
  • Vijesti,

Danas su (srijeda 31.07.2019.) naše hadžije prvi puta posjetile Poslanikovu džamiju u Medini, selamili Poslanika i prenijeli selame prijatelja i rodbine iz BiH. Više podataka o obavljanju hadždža i bravku hadžija u Medini i MeKki možete pratiti na sranici hadz i umra BiH.