Uspješno realizirana 7. manifestacija "Salavat to donosimo, ja Resulallah"

  • rasid orlovic
  • 02.11.2022
  • Komentara: 0
  • Vijesti,

Nakon uspješne realizacije programa 7. i 8. oktobra 2022. iz 7. tradicionalne manifestacije "Salavat ti donosimo, ja resullalah"  kojom se an području medžlisa IZ-e Tešanj obilježava rođenje poslednjeg Allahovog poslanika Muhameda a.s., - o čemu smo pisali u prošloj informaciji na ovoj web stranici, uspješno je nastavljena raelizacija i ostalih programa :

Jelah – Tradicionalni mevlud  - 09.10.2022. poslije akšam-namaza proučili polaznici mektepske pouke, a prisutima su se obratili džematski imam hafiz mr. Almir-ef. Hadžić,  glavni imam i gost iz Rijaseta dr. Enes Svraka koji je uručio imamu džemata  komplet od 10 knjiga za džematsku biblioteku povodom Programa promocije najuspješnijih mekteba (polaznika mekteba i muallima)  kroz finalno takmičenje na nivou Rijaseta 2021/22.g. Ovo je bio i dio programa obilježavanja jubileja 50 godina džemata Jelah i Dana otvorenih vrata mekteba.

 Mrkotić-Putešić  - Tradicionalni 11. “Hadžijski mevlud” - 14.10.2022. poslije džuma-namaza proučili polaznici mektepska pouke i svršenici medresa iz džemata uz prigodno obraćanje džematskog imama Esad–ef. Smajića.  

OŠ “Huso Hodžić” – Tradicionalni malonogometni turnir – 15. 10. 2022. održan u sportskoj dvorni škole u organizaciji vjeroučitela ove škole. 

 Dibekhana – Tradicionalno 18. drženje sa alimima poslije sabah namaza –hafiz Ahmed-ef. Huskanović, glavnim imam Medžlisa IZ-e Tuzla, 16. 10.2022. u organizaciji Mreže mladih Dibekhana-džamije.

 Tešanjka – Tradicionalni 53. mevlud – 16.10.2022. poslije podne namaza proučili imami medžlisa IZ-e Tešanj poslije podne-namaza uz prigodno obraćanje džemaskog imama Mustafe-ef. Balića prof. izaslanika glavnog imama mr. Enver-ef. Kurtića.

 Oraš Planje – Večer Kur’ana – 18.10.2022. – održana poslije akšam namaza u novom mesdžidu Huskići.  Kur’an su učili tešanjski hafizi:  Ahmed-ef. Bukvić prof., mr. Nermin–ef. Ibrahimović, mr. Almir-ef. Hadžić, Anes Mulić i Ahmed Delić, a prisutnima se prigodno obratili džematski imam Muris-ef. Mahalbašić prof., Salih-ef. Haušić prof., i predsjednik IO Medžlisa IZ-e Tešanj koji je prenio selame glavnog imama i čestitao domaćinima na izgradji mesdžida u vrlo kratkom roku.

Ovim je ujedno obilježen i Dan sjećanja na šehide i završetak radova na izgradnji novog mesdžida Huskići.

 Medžlis – Promocija knjige “Poslanikov životopis – Sira” od Ibn Hišama – 19.10.2022. održana u atriju Medžlisa IZ-e Tešanj poslije akšam-namaza. Promtori su bili prevodilac dr. Mustafa-ef. Prljača i ispred izdavača Mustafa Bećirović. Moderator je bio glavni imam. 

Kalošević – Mevlud i uručenje vakufnama vakifima – 21.10.2022 poslije jacije namaza. Mevlud su proučili polaznici mektepske pouke, a prisutnima se prigodno obratili džematski imam Mersed-e. Hasanović i glavni imam. Vakufname su uručene slijedećim vakifima: Fatić Asim,  Žilić Hava, Familija Delić, Sin Bobarić Alija pred dušu rahmetli oca Hamzalije, Bobarić Besima,  Bošnjak Sedad i Nermina,  Bobarić Hajrudin i Velida, Bobarić Fahrudin i Saliha, Saltagić Esad i Zehra za uvakufljena novčana sredstva za rekonstrukciju I utopljavanje džamije.

Zahvanicu džemata Medžlisu IZ-e Tešanj preuzeo je sekretar Kasim Halilović.   

Šije Donje Polje  - Mevlud - 22.10.2022. – Mevlud proučili polaznici mektepske pouke kojima su uručeni prigodni paketići, a prisutnima se obratili džematski imam Belmin-ef. Bašić i glavni imam.

Medakovo – Tradicionalni mevlud – 23.10.2022. poslije podne-namaza proučili imami Medžlisa IZ-e Tešanj ,a prisutnima se prigodno obratili džematski imam Samed-ef. Sinanović i glavni imam.  

Jevadžije – Tribina – 23.10.2022. – održana poslije jacije namzaa na kojoj su se prisutnima obratili džematski imama hafiz Anes-ef. Mulić, glavni imam i direktor Vakufske direkcije hafiz dr. Senaid Zaimović.  

Harman džamija – Mevlud – 27.10.2022. proučili imamim poslije jacije-namaza, a prisutnima se prigodno obratili džematski imam Amar-ef. Bedaković prof. i glavni imam.

Karadaglije-Koprivci-Oruče – Prošireni mevlud i uručenje vakufnama – 29.10.2022.  Mevlud su u rekonstruisanoj džamiji proučili imami Medžlisa IZ-e Tešanj, a prisutnima se prigodno obratili džematski imam Husein-ef. Bećirović i glavni imam koji je uručio vakufname za 63 vakifa za rekonstrukciju džamije: Alispahić Ibrahima Admir, Softić Hasana hadži Muris, Alispahić Avde hadži Adem,  Alispahić Bege hadži Fadil,  Brka hadži Hasan i Hanifa, Brka Sulejmana Mirsad, Općina Tešanj,  Huskić žena Naima hadži Šeća,  Huskić Naima hadži Suad,  Alispahić Alije Ramo,  Halvadžić Rame Senad,  Huskić Ferida Samir,  Begunić Rame Edin,  Halilović Džafe Ahmo,  Halilović žena Ahme Rabija,  Zaimović žena Ferida Mina,  Bešo Seida Mujo,  Bešo žena Muje Murisa,  Halvadžić Hasana hadži Osman, Omerbašić Adema žena  Paša, Džanić Alije Mehmed, Džanić žena Mehmeda Rukija,  Softić Hajrudina Sejad,  Alispahić žena Admira Rukija,  Omerbašić Husein i Nadina,  Omerbašić Ibre hadži Ramo,  Omerbašić žena Rame hadži Zulejha, Tešanjski dijamant,  Softić Mahmuta Sinan,  Softić žena Sinana Mina,  Džematlije iz Oruča,  Omerbašić Juse Adem,  Halilović Huseina

Senad,  Omerbašić Ekrem i Hana, Hajdić žena Mahmuta Fatima,  Džanić Salih i Đulsa,  Bećirović hadži Husein-ef. i Alma,  Halilović hadži Vahdet i hadži Hana,  Halilović hadži Halil i hadži Ševala, Halilović hadži Alija i hadži  Zejna, Mrguda hadži Ramiz i hadži Fatima, Mrguda Sabit i Ifeta, Alispahić hadži Ibrahim i hadži Hatidža,  Alispahić hadži Mujo i hadži Rebija,  Alispahić hadži Avdo i Medina,  Omerbašić hadži Emir i Safida,  Omerbašić hadži Nedžad i Zehrija,  Omerbašić hadži Mehemed i hadži Alija,  Omerbašić Ibro i Esada,  Bešo Azem i Advija,  Bešo Sejad i Enida,  Halilović Muharema Sakib,  Begunić Fikret i Fahira,  Omerbašić Rame hadži Ibro,  Bešo Huseina Fikret, Bahtić Hakije Naim,  Halilović Jusufa Muhamed,  Softić žena Hseina Zumra,  Softić Huseina Semir,  Huskić žena Mehmeda hadži Senija,  Halilović Sejde Ahmet,  Omerbašić Ibre Sulejmen i Begunić Fedžad, te vakufnamu za uvakufljena novčana sredstva za izgradnju nove munare hadži Rasimu i hadži Muli Omerbašić sa sinom Murisom. 

Zhavalnice zaslužnima je uručio Muftija za Australiju Jasmin-ef. Bekrić.  

Centar za kulturu Tešanj – Večer ilahija – 29.10.2022. održana poslije jacije namaza u prepunoj velikoj sali Centra za kulturu Tešanj uz prigodno obraćanje glavnog imama i učešće hora Medžlisa IZ-e Tešanj, ženskog hora “Revda” koji djeluje pri Odjelu za brak i porodicu Medžlisa IZ-e Tešanj, grupe Ehli-Iman iz Zagreba i Ibrahima Bilčevića.