Održana 21. redovna sjednica IO - 09.04.2021.

  • rasid orlovic
  • 11.04.2021
  • Komentara: 0
  • Vijesti,

U petak, 09.04.2021. godien sa početkom u15,00 sati u velikoj sali održana 21. redovna sjednica IO  kojoj je prisustvovalo 13 članova, a predsjedavao predsjednik Zehrudin Kruško. 

Na sjednici je razmatran dnevni red od 11 tačaka i usvojeni: zapisnici sa 18. redovne, 19. i 20. (telefonske) sjednice IO, potvrđeni zaključci sa telefonskih sjednica; Informacija o održanoj 4. redovnoj sjednici Skupštine Medžlisa u VI sazivu sa odgovorima na zastupnička pitanja; Odluka o utvrđivanju osnovice  za obračun plata u 2021.g.; Plan aktivnosti za mjesec ramazan 2021. – 1442.h.g.; Plan aktivnosti za obilježavanje 7. maja “Dana džamija”; Odluka o imenovanju Upravnog odbora PPU “Revda” Tešanj; Odluka o imenovanju direktora PPU “Revda” Tešanj; Odluka o osnivanju poslovne jedinice PPU “Revda” u Jelahu;  Zaključak o prihvatanju ponude JP “Autoceste FBiH” za naknadu za potpuno eksproprisanu nekretninu u KO Lepenica za autoput; Odluka o izdavanju u zakup poslovnih prostora “ćefenci” u Tešnju.