Završeno betoniranje temelja i stope munare Čarši-džamije - 11. i 14. 06. 2021.

  • rasid orlovic
  • 15.06.2021
  • Komentara: 0
  • Vijesti,

Završeno betoniranje temelja i stope munare Čarši-džamije -  U petak 11.06.2021. , prije džuma-namaza završeno je betoniranje temelja, a  u ponedjeljak 14. 06. 2021. završeno betoniranej stope munare Čarši-džamije u Tešnju.